Ara

Veri Tabanı Güvenliği: Tehditler ve Koruma Yolları

Veri Tabanı Güvenliği

Dijitalleşme süreciyle birlikte şirketler tarafından saklanan verilerin güvenliğinin sağlanması oldukça önemli bir hâl alır. Maddi ve manevi büyük zararlara yol açabilecek veri ihlalleri, şirketlerin yasal yaptırımlarla karşılaşması başta olmak üzere pek çok olumsuz durumu beraberinde getirir. Bu süreçlerle karşılaşmamak için şirketlerin birçok güvenlik çözüm ve süreci ile birlikte veri tabanı güvenliğine de önemli yatırımlar yapması gerekir. Peki, veri tabanı güvenliği nedir ve neden önemlidir? Veri tabanı güvenliği ile ilgili detaylara daha yakından bakalım.

Veri Tabanı Güvenliği Nedir?

Veri tabanı güvenliği, veri tabanlarında saklanan verinin yetkisiz kişilerce erişilmesinin önlenmesini amaçlayan çalışmalar bütünüdür. Burada saklanan verileri siber saldırganlar ve diğer kötü niyetli kişilerden korumak için özel önlemler almak gerekir. Veri ihlallerinin önüne geçmek ve veri tabanı güvenliğini sağlamak için saklanan verilerin şifrelenmesi, yedekleme ve kurtarma planlarının yapılması, kimlik doğrulama ve kullanıcı yetkilendirme sistemlerinin devreye girmesi gibi pek çok kontrol uygulanabilir. Bu kontroller veri tabanı güvenliğinin temellerini oluşturur.

Veri Tabanı Güvenliği Neden Önemlidir?

Şirketlerin veri tabanında sakladığı veriler, kendi iş planlarını ilgilendiren önemli veriler olabileceği gibi müşterilerine ait banka bilgileri veya kimlik bilgileri gibi veriler de olabilir. Siber saldırganlar tarafından şirketin mahrem bilgilerinin ele geçirilmesi gelecek planlarını olumsuz etkilerken maddi zararlara yol açabilir.

Yaşanan bir siber saldırı sonucu oluşan veri güvenliği ihlalleri, şirketlerin marka değerini düşürebilir. Markaya duyulan güvenin azalması özellikle internet üzerinden satış gerçekleştiren şirketler için büyük gelir kayıplarına neden olabilir. Bu kayıplara siber saldırganların verdiği zararların telafi edilmesi ve sistemlerin yeniden çalışır hâle gelmesi için harcanan süre de dâhil edilmelidir. 

Veri Tabanı Güvenliğinde Potansiyel Tehditler

Veri Tabanı Tehditleri

Veri tabanı güvenliği için en büyük tehdit, siber saldırganlar tarafından gerçekleştirilen saldırılardır. Siber saldırganlar, elde ettikleri verileri çeşitli şekillerde kendi amaçları için kullanabilir ve bu verilere ulaşmak için farklı yöntemler izleyebilir. Bunun yanı sıra insan kaynaklı hatalar, şirket içindeki kötü niyetli çalışanlar ve teknik yazılım hataları gibi pek çok farklı potansiyel tehdit bulunur. Veri tabanında yer alan verilerin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesine sebep olabilecek potansiyel tehditlerden bazıları şunlardır:

İnsan Kaynaklı Hatalar

Gerçekleşen siber saldırıların büyük bir çoğunluğu, sistemi kullananların gerçekleştirdiği hatalı işlemler sonucu ortaya çıkar. Şirket ağına ve veri tabanlarına erişim amacıyla kullanılan zayıf parolalar ve bu parolaların saklanması, başkaları ile paylaşılması gibi durumlar veri tabanı güvenliğini tehdit eden faktörler arasında yer alır.

Kötü Niyetli Kullanım

Şirket çalışanlarının yetkilerini kötüye kullanması ve değerli verileri ele geçirmesi, veri tabanı güvenliğini tehlikeye atan potansiyel tehditlerden biridir. Bu nedenle çalışanların görev ve sorumluluklarını belli aralıklarla takip etmek oldukça önemlidir. Özellikle finans sektöründe çalışanların hangi veriye erişimi olduğu dikkatli bir şekilde belirlenmeli ve gerçekleşen erişimler kayıt altında tutulmalıdır.

Yazılım Hataları ve Güvenlik Açıkları

Bilişim altyapısında kullanılan yazılım ve donanımlarda zaman zaman güvenlik açıkları ortaya çıkabilir. Kullanılan yazılımlarda yer alan hatalar, yetkisiz erişime neden olabilir. SQL injection gibi saldırı yöntemleri ile saldırganlar veri tabanları üzerinde kontrol elde edebilir.

Zararlı Yazılımlar

Virüsler, fidye yazılımları ve casus yazılımlar gibi farklı türdeki zararlı yazılımlar bilgisayar sistemleri için tehlike arz eder. Bu türden yazılımların şirket ağına sızması veri tabanı sistemlerinin olumsuz etkilenmesine yol açar. Fidye yazılımları, şirketlerin verilerini erişilmez hâle getirip karşılığında fidye talep edebilir. Casus yazılımlar ise gizli ve değerli verilerin siber saldırganların eline geçmesine neden olur.

Veri Tabanı Güvenliğini Sağlama Yolları

Veri Tabanı Koruma Yöntemleri

Veri tabanı, bilişim altyapısının bir parçası olduğu için sadece veri tabanı ile ilgili süreçler konusunda alınan önlemler tek başına yeterli olmayacaktır. Bu noktada veri tabanı güvenliğini sağlamak için şu adımlar takip edilebilir:

  • Çalışanların, bilgi güvenliği ve siber güvenlik konularında düzenli olarak bilgilendirilmesi ile insan kaynaklı hatalar büyük oranda engellenebilir.
  • Kimlik doğrulama yöntemleri kullanarak veri tabanına ve şirket ağına yetkisiz erişimin büyük oranda önüne geçilebilir.
  • Yetkilendirme sistemi kullanmak, sisteme erişimi olan kullanıcıların hangi verilere ne şekilde erişebileceğini belirlemeyi sağlar. Bu noktada iş yerinde kimlerin veri düzenleme veya silme yetkisine sahip olacağı dikkatle belirlenmelidir.
  • Denetim ve takip sistemleri ile veri tabanı üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin bir kaydı tutulabilir. Kullanıcıların gerçekleştirdiği erişim ve işlemler kayıt altına alınması ileride yaşanabilecek olumsuz durumlar için yardımcı olur.
  • Verilerin, şifrelenerek saklanması da alınabilecek önlemlerden biridir. Kullanıcıların parolaları ve kredi kartı bilgileri şifrelenerek saklanabilir ve ihlal durumunda zararın minimum olması sağlanabilir.
  • Veri tabanı güvenliğinde, yedekleme sistemi ve kurtarma planları büyük öneme sahiptir. Bilgisayar sistemlerinin kesintisiz olarak çalışması ve veri kaybı yaşanmaması için düzenli olarak yedekleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekir. Acil durumlar için kurtarma senaryolarının oluşturulması son derece önemlidir.
  • Veri tabanı uygulaması, altyapısı ve veri alışverişi yaptığı sistemlerin olası tehdit ve güvenlik açıkları için düzenli olarak taranması da alınabilecek en iyi önlemlerden biridir. Bu noktada belirli aralıklarla penetrasyon testi gerçekleştirilebilir.
  • Veri tabanında saklanan veriler içerisinde kritik öneme sahip olan kredi kartı veya kimlik bilgileri yer alabilir. Bu verilerin güvenliği artırılmış ayrı bir alanda saklanması da güvenlik konusunda alınabilecek önlemlerden biridir.
  • Şirket bünyesinde veri tabanı güvenliği ve kurumsal siber güvenlik konusunda yetkin bir ekibe yer verilmeli veya bu süreçlerin yönetimi için çözümleri sunan uzmanlardan destek alınmalıdır.

 

Bilişim teknolojileri alanında öne çıkan Eczacıbaşı Bilişim ile güvenlik uygulamaları ve hizmetleri için görüşebilir, dijital ortamda güvende kalmayı kolaylaştırabilirsiniz.

 

İletişim Formu
Paylaş:
Facebook
Twitter
LinkedIn