Kalite Politikamız

 • Çalışanlarımızın ortak katılımı ile toplam kalite ve sürekli gelişim anlayışı içinde; sektördeki tecrübemizi, uzman kadromuzu ve teknolojik alt yapımızı müşteri memnuniyetine dönüştürmeyi hedefleriz.

 • Standartlar ve yasal mevzuatlar çerçevesinde müşterilerimizin beklentilerinin de ötesinde, fark yaratan güvende, zamanında ve uygun maliyette hizmet sunarak, müşterilerimize rekabet avantajı sağlamak kalite politikamızdır.

 • Yönetim prensiplerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz politikanın ve yönetim sistemlerimizin şartlarını sağlayarak ayrıca sürekli geliştirip uygunluğun gözden geçirilmesini sağlamaktayız.

 • Sürekli iyileşen bir şekilde amaç ve hedefleri koyup bunların takibini sağlayarak gerçekleşmesi için gerekli bütün olanakların temin etmekteyiz.

 • Kalite ile ilgili yasal şartlar, müşteri beklentileri gibi değişen şartları izleyip uygunluğunu değerlendirmekteyiz.

 • Çalışanlarımızın uzmanlıklarını geliştirerek memnuniyetini, müşterilerimizin beklentilerini, tedarikçilerimizin performansını sağlıyor ve gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Eczacıbaşı Bilişim, sunduğu hizmetlerin hassas veriler içerdiğini göz önünde tutar. Bu nedenle sahip olduğu ISO-27001 uyumlu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) vasıtasıyla aşağıdaki başlıklar altında kontrollerini yapar.

 • Politika ve prosedürler yazılı olarak doküman yönetim sisteminde saklanır.

 • Standardın gereği olarak oluşturulan kayıtlar dokümante edilir, düzenli gözden geçilir ve doküman yönetim sisteminde kontrollü olarak güncellenir.

 • Sürekli iyileştirme amacıyla Düzeltici Faaliyetler planlanır ve takip edilir.

 • Varlık envanteri düzenli olarak gözden geçirilir ve riskler takip edilir.

 • Farkındalığı artırmak için her sene düzenli olarak çalışanlarımız eğitim alır.

 • Temiz masa, temiz ekran kuralları uygulanır.

 • Mobil cihaz yönetimi yapılır.

 • Yasalara ve mevzuata uyum takip edilir.

 • İş sürekliliği planı ve senaryoları uygulanır.