Ara

Kalite Politikamız

• Çalışanlarımızın ortak katılımı ile toplam kalite ve sürekli gelişim anlayışı içinde; sektördeki tecrübemizi, uzman kadromuzu ve teknolojik alt yapımızı müşteri memnuniyetine dönüştürmeyi hedefleriz.

• Standartlar ve yasal mevzuatlar çerçevesinde müşterilerimizin beklentilerinin de ötesinde, fark yaratan güvende, zamanında ve uygun maliyette hizmet sunarak, müşterilerimize rekabet avantajı sağlamak kalite politikamızdır.

• Yönetim prensiplerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz politikanın ve yönetim sistemlerimizin şartlarını sağlayarak ayrıca sürekli geliştirip uygunluğun gözden geçirilmesini sağlamaktayız.

• Sürekli iyileşen bir şekilde amaç ve hedefleri koyup bunların takibini sağlayarak gerçekleşmesi için gerekli bütün olanakların temin etmekteyiz.

• Kalite ile ilgili yasal şartlar, müşteri beklentileri gibi değişen şartları izleyip uygunluğunu değerlendirmekteyiz.

• Çalışanlarımızın uzmanlıklarını geliştirerek memnuniyetini, müşterilerimizin beklentilerini, tedarikçilerimizin performansını sağlıyor ve gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

Bilgi Güvenliği Politikamız (Son Güncelleme Tarihi: 03.08.2023)

Eczacıbaşı Bilişim, sunduğu hizmetlerin hassas veriler içerdiğini göz önünde tutar. Bu nedenle sahip olduğu ISO-27001 uyumlu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) vasıtasıyla aşağıdaki başlıklar altında kontrollerini yapar.

• Bilgi varlıklarının gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin; sürekliliği ve kontrolü sağlanır.

• Bilgi Güvenliği politika ve prosedürler yazılı olarak doküman yönetim sisteminde saklanır. Tüm çalışanlar bu dokümanlara uyum sağlamaktan sorumludur. Farkındalığı artırmak için her sene düzenli olarak çalışanlarımız Bilgi Güvenliği Farkındalığı Eğitimi alır.

• Bilgiye kontrolsüz erişimin engellenmesi, kişisel ve kurumsal iletişim ile tedarikçi, müşteri ve üçüncü taraflarla yapılan sözleşmeler ve bilgi alışverişlerinde kuruma ait bilginin gizliliği sağlanır.

• Bilgi varlığının güvenliği için, yasal gereksinimlere ve mevzuata uyum takip edilir.

• Varlık ve risk envanteri düzenli olarak gözden geçirilir ve riskler ve ilgili aksiyonlar takip edilir.

• Bilgi Teknolojileri alt yapı ve uygulamalarında iş sürekliliğini destekleyecek hizmetler oluşturularak iş sürekliliği plan ve senaryoları uygulanır.

• Üst yönetim tarafından, Eczacıbaşı Bilişim kuruluşu içinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin performansının periyodik olarak raporlanması için sorumluluk ve yetki ataması yapılır, sürekli iyileştirme desteklenerek performans takip edilir.

• Üst yönetim, Bilgi güvenliğiyle ilgili yasal, sözleşmesel ve uyum taahhütlerini karşılamayı, bilgi güvenliği yönetim sistemini verimli şekilde işletmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, operasyonel ve yönetsel süreçleri bilgi güvenliği hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi kaynakları imkânlar dâhilinde taahhüt eder.