Ara

PROJE YÖNETİMİ

Proje yönetimi hizmetleri

Kurumların değişen iş ihtiyaçlarının karşılanabilmesi kapsamında teknolojik ve bilgi teknolojileri proje ve program yönetimi bakışı önem taşımaktadır. Proje yönetimi ve BT teknolojileri konusundaki uzman kadrosu ve Eczacıbaşı topluluğuna ait yönetilen projelerden kazanılan tecrübelerle; kurumunuz bünyesinde ihtiyaç duyduğunuz projeyi Eczacıbaşı Bilişim ile hayata geçirebilirsiniz. Proje yönetiminde müşteri deneyimini odağına alan ve öngörülen kapsam, bütçe ve zaman planı çerçevesinde etkin iş takibi sağlanarak projelerin müşterilere teslimatı sağlanır. Proje yönetimi hizmetlerimizle tüm kaynakların etkin kullanımı, koordinasyon ve iletişimin verimli biçimde sağlanması ve sürdürülmesi, faaliyetlerin izlenmesi ve olası risklerın yönetilmesi amaçlanır. Ayrıca farklı ele alınması gereken proje tipleri için de, yapılacak işlerin kapsamına uygun farklı proje yönetim metodolojileri uygulanır (agile, waterfall vs).

Kalite ve denetim yönetimi hizmetleri

Kalite ve denetim faaliyetleri; organizasyon, riskler ve fırsatlar, envanter, satın alma ve tedarikçiler, altyapı faaliyetleri, süreç KPI’ları, dokümanlar ve kayıtlar, bilgi yönetimi, olayların yönetimi, süreç iyileştirme, müşteri ve memnuniyet konuları ve güvenlik ile ilgili tüm yönetim faaliyetlerini ve süreçleri kapsar. Tüm bu sistemlerin planlı ve programlı olarak, sürekli iyileştirme döngüsüne uygun ve entegre bir şekilde yönetilmesi için uçtan uca danışmanlık hizmetlerini sağlamaktayız.