Ara

AĞ ÇÖZÜMLERİ

Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte kurumsal şirketler de gerek kurum içi gerekse kurum dışı iletişimi daha hızı ve sağlıklı iletmek adına çeşitli yöntemlere başvurur. Gelişen teknoloji, iletişim için kablo gerekliliğini kaldırır. Bu durumda da kurumlarda kabloların oluşturduğu kalabalık ve sorunlar ortadan kalkar. Ağ çözümleri, iletişim ve veri akışının kablosuz bir şekilde radyo frekansları üzerinden gerçekleşmesini sağlar. Oluşturulan network ile kurum içerisinde, telefon, tablet ve bilgisayarlar tek bir ağ üzerinden daha verimli ve doğru bir çalışma yürütebilir. Bu sayede şirket içerisinde ve şirket dışında veri akışı doğru şekilde yönetilebilir. Radyo frekansları üzerinden internet bağlantısı sağlayan sistem, kullanıcılara zamanı daha verimli kullanma imkanı sunar. Bu sayede kurum içerisinde yapılan işlemler daha kısa sürede sonuçlandırılabilir. Aynı zamanda veri transferi yapılırken, güvenlik oldukça önemli bir konudur. Söz konusu sistem, verilerin güvenli bir şekilde aktarımını sağlar. Böylelikle hem güvenli hem de verimli bir çalışma imkanı sunar.

SD-WAN

SD-WAN, yazılım tabanlı geniş alan ağı anlamına gelir. Kurumlar, büyük ve küçük ölçekli şirketler için oldukça verimli olan sistem içerisinde birçok avantajı barındırır. Kurumsal BT işlemlerinde oldukça verimli bir çalışma imkanı sunan sistem, kurumlar ve şubelerinin kolaylık denetlenmesini ve kontrol altından tutulmasını sağlar. Kurum içerisinde gerçekleşen veri akışını konforlu hale getiren yazılım ile kurumlar büyük avantajlar elde eder. Geniş alana yayılan ağları esnek hale getiren sistem, kurumlar ve şubelerinin arasındaki veri akışını daha kontrollü hale getirir. 

Basit bir çalışma prensibine sahip olan SD-WAN, kullanıcılara büyük avantajlar sağlar. WAN teknolojisinin yanı sıra işlemlere bulut sistemini de dahil eder. Bulut sistemi ile veriler, güvenli bir şekilde depolanır. Aynı zamanda çoklu bağlantıyı destekleyen sistem; XDSL, MPLS, Cellular ve fiber bağlantı türlerini aynı anda yönetme imkanı sunar. Söz konusu bağlantı türlerini aynı anda yönetme imkanı sunması ile de kurumlara maliyetten tasarruf imkanı sağlar. Gelişen teknoloji ile artan veriler, güvenli bir şekilde depolanmalıdır. Uçtan uca şifreleme yapan yazılım, gizliliği ön planda tutar. Kurumda yer alan departmanlar arasında veri akışını sağlarken aynı zamanda veri gizliliğini de mümkün kılar. Yazılıma tanımlı güvenlik sistemi, veri trafiğinin gizlilik içerisinde sağlanmasında rol oynar. Aynı şekilde bu gizlilik bulut içerisinde yer alan veriler için de geçerlidir.

Router

Router, birden fazla ağ, sunucu ya da bilgisayarı birbirine bağlar ve bu sayede iletişimi sağlar. İki ağın güvenli bir şekilde haberleşmesini sağlayan sistem, ağlar arasında güvenli veri alışverişi imkanı da sunar. Router’ın temelde iki görevi bulunur. Bunlardan ilki hedeflenen IP adresine veri paketlerini gönderir ve iki ağ arasında veri trafiği sağlar. İkinci görevi ise bir internet bağlantısına birden fazla cihazın bağlanmasıdır.

Router, tek bir modem üzerinden internet bağlantı sağlaması ile kurumlara maliyet açısından tasarruf imkanı sunar. Aynı zamanda veri trafiği ve aktarımını düzenli hale getirmesi de avantajları arasında yer alır. Bu sayede zamandan ve maliyetten tasarruf edilir.

Switch

Switch, ağ ögeleri ile bilgisayarları birbirine bağlayan bir cihazdır. Veri aktarımı ve haberleşmeyi kolaylaştıran bu cihaz, zaman ve efor tasarrufu için avantajlıdır. Switch, kaynak sistemden gelen verileri portlara yönlendirir ve hedef sisteme iletilmesini sağlar. Birbirinden farklı bilgisayarlar ve diğer ağ ögeleri arasında bağlantıyı mümkün kılan bu cihazlar oldukça pratiktir.

Switch teknolojisi, iki veya daha fazla bilgisayar ile diğer ağ elemanları arasında hızlı veri alışverişini sağlamak amacıyla kullanılır. Switchlerin kullanım amacı çeşitlerine göre de şekillenir.

Omurga (backbone) Switch: Ağ sistemindeki birden fazla switch cihazına gelen verilerin ve ana yükün bir araya toplandığı tür omurga switch olarak adlandırılır. Switchler arası dağılımın yapıldığı alan olarak da ifade edilebilir.

Merkez anahtar (core switch): Ağın tüm performansı üzerinde etkili olan switch türüdür. Yüksek hızda portlara ve çok boyutlu MAC adres tablolarına sahiptir.
Endüstriyel Ethernet Switch:Bir anlamda port çoğaltıcı olarak kabul edilen bu tür, RJ-45 portu yer alan ağ anahtarlama cihazlarıdır. Endüstriyel ethernet switch ile her bir portun ne kadar veriye erişebileceğini düzenlemek mümkündür.

Switch cihazları; veri merkezleri başta olmak üzere, şirketler, oteller, hastane ve okullar gibi ağ ürünleri kullanan tüm alanlarda kullanılabilir. Bu cihazlar sayesinde kurum içi bilgisayarlar birbiri ile kolayca ve güvenli biçimde bağlanmış olur.

Switch, kurum içerisinde veri alışverişini kolay ve güvenli hale getirir. Cihazlar arasında iletişimi kolaylaştıran teknoloji, özellikle kurumsal şirketler açısından oldukça avantajlıdır. Veri transferi noktasında fayda sağlayan teknoloji kurumlara mali açından ve zamandan tasarruf imkanı sunar.

Access Point

Access Point (AP), akıllı cihazların internete erişimine veya belli networkte dahil olmasını mümkün kılar. Erişim noktası olarak da adlandırılır. Access Point daha çok kablolu bağlantıyı kablosuz bağlantıya dönüştürme amacıyla tercih edilir. Aynı zamanda repeater özelliği de vardır. AP’ler iç ve dış mekana uygun olacak şekilde farklı türlerde üretilirler.

Access Point, switch ya da modem üzerinden aldığı internet bağlantısını kablosuz olarak yayma amacına sahiptir.

Access Point cihazlarının temel amacı kablolu interneti kablosuz bağlantıya çevirmektir. Kullanıldığı alandaki bağlantı performansını iyileştirdiği görülebilir. Okul, otel, yurt gibi alanlarda kullanılması gereken modem sayısının azaltılması açısından avantaj sağlar. Kablo kalabalığından kurtarır. Dış ortamda, daha geniş bir alanda internet erişimi sağlanmasını kolaylaştırır.

WLC On-Premise

Çok sayıda Access Point cihazını tek bir noktadan yönetebilmek WLC ile mümkün olur. WCL On-Premise, kapalı devre çalışan geniş çaplı bir Access Point kontrol sistemi olarak adlandırılabilir. Bu sistemlerin tüm güvenlik politikaları, kullanıldığı şirketin BT uzmanlarınca belirlenir.

WCL On-Premise sistemleri küçük, orta ve büyük işletmelerde ağ güvenliğini sağlamak için kullanılır. Aynı zamanda Access Point cihazlarının tek yerden yönetilmesini ve düzgün çalışmasını sağlar.

WLC On-Premise şirket içi bir sistemdir. Entegre olma esnekliği sunar. Tüm erişim yetkisi BT departmanında bulunduğu için güvenlidir. Kapalı devre çalışan ve korunaklı olan bir veri sistemi olarak avantaj sunar.

WLC Cloud

WLC Cloud, Access Point’lerin yönetimini bulut üzerinden gerçekleştirir. WLAN denetleyicisinin bulut sistemi için geliştirildiği ortamdır. WLAN Controller, değişen ağ taleplerini karşılamayı amaçlar ve kablosuz aygıtların ağa bağlanmasını sağlar. Tüm bu erişim noktaları ve kayıt içinse bulut sistemini kullanır.

WLC Cloud, Access Point cihazlarının kontrol ve yönetimi için kullanılan bir yöntemdir. Yalnızca ethernet kablosu ile internete bağlanan cihazların yanı sıra tamamen kablosuz olarak çalışan aygıtların da tek paydada toplanması ve ortak networkte veri erişimin sağlanmasna yardımcı olur. Ortamdaki tüm kablosuz cihazların veri erişimine dahil olabilmesi amacıyla genellikle büyük ölçekli kurumlarda tercih edilir.

WLC Cloud ile bakım ve güncelleme işlemlerinden kaynaklanan zaman ve efor kaybından tasarruf edilir. Fiziksel bir Access Point kontrol aracına duyulan ihtiyaç azalır. WLC Cloud, kurumlara veri güvenliği başta olmak üzere, veri saklama,

İletişim ağı ve yönetilen hizmetlerimiz

Eczacıbaşı Bilişim olarak dijitalleşme sürecinde kurumların sektörlerinde rekabetçi olabilmesi için kompleks iletişim ağ altyapılarının kesintisiz olarak
uçtan uca yönetilmesini sağlıyoruz.

Uzmanlıklarımız

Yerel Ağ (LAN)
Geniş Alan Ağı (WAN)
Kablosuz Ağ ( Wi-Fi)
Ağ İzleme ve Yönetim (NMS)

Altyapı tasarım danışmanlığı

Müşteri iş hedeflerine odaklanarak mevcut veri merkezi alanlarının durum analizini, IT altyapı planlamasını ve tasarımını yapıyoruz. Çalışma detaylarında müşterinin sahip olduğu yerleşim alternatiflerini, kısıtlarını, ileriye dönük plan, hedef ve IT değişim eğilimlerini inceleyerek uluslararası veri merkezi standartlarına uygun tavsiyelerimizi oluşturuyoruz.

• Veri merkezi toplam gereksinimlerini ortaya çıkartıyoruz.
• Yerleşim, güç dağıtım ve soğutma sistemleri arasında denge kurararak beyaz ve gri alanlari belirliyoruz.
• Tedarikçiler ve Entegratörlerin önerdikleri teknolojileri karşılaştırıyor ve değerlendiriyoruz.
• Yangın Algılama ve Mücadele Sistemleri ile ilgili tasarımları yapıyoruz.

• Seçilen teknolojilere göre işletme ve toplam sahip olma maliyetlerini ortaya çıkartıyoruz.
• Uptime Institute, BICSI, TIA-942, ASHREA, gibi uluslar arası kurumların tavsiyeleri ile yerel kurum ve kanunların istekleri doğrultusunda veri merkezi tasarım çalışmaları yapıyoruz.
• Veri merkezi yapısal kablolama topolojilerini oluşturarak, en kullanışlı altyapı kablolama sistemleri tasarlıyoruz.

Veri merkezi
elektromekanik
altyapı

Veri merkezi elektromekanik altyapı sistemlerinin kurulumlarını yapıyoruz ve var olan altyapı sistemlerinin iyileştirme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Sistemlerin birbirleri ile tam uyumlu olması ve işletme performasına dahil edilmesi bu hizmetteki kritik noktalardandır.

Profesyonel ve yönetilen hizmetler

• Pazar Lideri en çok tercih edilen Vendor/Üreticiler ile yapılan partnerlikler ile
en uygun donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi.
• Router, Switch, SDWAN, Firewall, Loadbalancer gibi omurga ve kullanıcı ağ alt yapı bileşenlerinin kurulması, işletmenliği RMA süreçlerinin işletilmesi.
• Performans ve Esneklik
• Dış Kaynak Kullanımı
• Dijital Dönüşüm Danışmanlığı
• Operasyonel Verimlilik
• ITIL Tabanlı Servis Yönetimi
• Proaktif İşletim ve Yönetim
• Sürüm İçi Majör Güncelleme Desteği
• Telefon ve Uzaktan Erişim ile Destek
• Teknik Müşteri Yöneticisi
• BT Altyapı Sağlık Durumu Analizi
• Üretici Doğrulanmış Dizayn Kontrolleri
• Önleyici ve İyileştirici Faaliyetler
• Büyüme ve Kapasite Planlama

Yönetilen hizmetler size neler kazandırıyor?

Rekabet Avantajı: Sınırlı BT kaynaklarınızı şirketiniz için stratejik öneme sahip alanlarda değerlendirerek rekabet avantajı elde edin.
Verimlilik: Operasyonel iş yüklerini minimize ederek verimlilik kazanın.
Sürdürülebilirlik: Tamamlayıcı hizmetlerle risklerinizi yönetin, kaynaklarınızı optimize edin, gelecekteki ihtiyaçlarınıza bugünden hazır hale gelin.

Esnek ve odaklı danışmanlık ve dış kaynak kullanım hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Eczacıbaşı Bilişim uzman ekiplerince Optimizasyon ve Servis Yönetimi, BT stratejisi, BT Mimarisi, Ağ Teknolojileri, Ağ Güvenliği Teknolojileri, Olağanüstü Durum Hizmetleri alanlarında uygun maliyet ve etkin strateji belirlemek üzere Danışmanlık Hizmeti.

Dış Kaynak Kullanım Hizmeti

İşletmelerin lokasyon ve organizasyon ihtiyaçlarına uygun olarak, BT altyapılarında görevlendirmek üzere istenilen uzmanlık ve pozisyonlarda insan kaynağı sağlanması

Hizmet kapsamında işletmenin ana işine odaklanmasının önceliklendirilmesi, maliyet optimizasyonu, kaynak sürekliliği, verimlilikte artış, ölçümlenebilir ve raporlanabilir düzeyde sürdürülebilir kalite, Eczacıbaşı Bilişim çözüm ortaklarıyla esnek ve profesyonel kaynak havuzundan faydalanma imkanının sunulması.

Proje Hizmetleri

Müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak donanımların proje metodolojileri ile uyumlu kurulumların müşteri lokasyonunda gerekli durumlardaki ön kurulumlarının ise Eczacıbaşı Bilişim lokasyonlarında yapılması, depolanması, sevki, sahada kurulumu, montajı, testi ve devreye alınması.

Hizmet sağlanırken, en efektif planın yapılması, zaman ve kaynak planlamaları, sevk ve idarenin sağlanması, gerektiği durumlarda diğer üçüncü partiler ile koordinasyonun gerçekleştirilmesi, belirlenen iletişim planı uyarınca müşteriye raporlanması.