Ara

İŞLETİM SİSTEMİ HİZMETİ

Şirketinizin ihtiyaçlarıyla uyumlu işletim sistemi çözümleri

İşletim sistemi alanında ihtiyacınız olan hizmet ve desteği Eczacıbaşı Bilişim olarak sizlere sunuyoruz. İşletim sisteminizin standartlara uygun olarak periyodik bakım ve kontrollerini yapıyor, karşılaşabileceğiniz sorunlara karşı kalıcı çözümler üretiyoruz.

Şirketinizin ihtiyaçlarıyla uyumlu işletim sistemi çözümleri

İhtiyaca uygun özelliklerde sanal veya fiziksel bir sunucu için işletim sisteminin kurulması, ilgili rollerin eklenmesi

Müşteri domaini varsa sunucunun
dahil edilmesi

Sanal sunucu ise hypervisor
birimlerinin kurulması

Antivirüs biriminin kurulması ve birimin yönetilmesi

İşletim sistemi güvenlik yamalarının güncelliğinin takip edilmesi (Aylık olarak yayınlanan Microsoft Güvenlik Bülteni’ne istinaden takip edilir.)

Yedekleme birinin kurulması ve yönetilmesi

İşletim sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için gerekli periyodik kontrollerin, bakımların ve problem önleme operasyonlarının gerçekleştirilmesi
(log okuma, performans izleme vb.)

ISO 9001 standartları gereği “Altyapı Hizmetleri Yedekleme Geri Dönüş ve Saklama Talimatı’’, “Altyapı Hizmetleri İşletim Esasları Formu” dokümanlarının hazırlanması ve güncelliğinin takip edilmesi

Sunucuda izlenecek eşik değerlerinin ve servislerinin belirlenmesi

Özel uygulama ve servis izleme taleplerinin değerlendirilmesi

Sunucu kaynaklarının izlenmesi ve belirlenmiş eşik değerlerinin aşılması durumunda müşterinin bilgilendirilmesi

Olaylara SLA süreleri içerisinde çözüm sağlanması

Üretici desteği gereken durumlarda üreticiye kayıt açılarak çözümün takip edilmesi ve müşterinin bilgilendirilmesi

Periyodik problemler için
kalıcı çözümlerin geliştirilmesi

Aylık kullanım, performans, kapasite ve olay raporlarının müşteriyle paylaşılması
Sunucu üzerinde planlanan çalışma öncesinde operasyon planının hazırlanarak müşteriyle paylaşılması ve onay alınması