Hızlı İş, Etkin Yönetim

EBİFlow kurumunuzun süreçlerinin etkinliğini artıran ve basitleştiren bir iş akışı uygulamasıdır. Tanımlanmış kurallar doğrultusunda kişi ve sistemler arasında doküman, bilgi ya da görev akışını düzenler. EBİFlow, kurumunuzda doğru işin doğru zamanda ve doğru kişi tarafından süratle yapılmasını mümkün kılacaktır.

Bu çözümümüz ile kurumunuzun operasyonel ve yönetimsel süreçlerini elektronik ortamda izlemenizi, yönetmenizi ve arşivlemenizi sağlıyoruz.
İş takibi için harcadığınız zamanı en aza indiriyor, süreç takibini dijitalleştiriyor ve kurumunuzun rekabet gücünü artırıyoruz. Aynı zamanda süreçlerinizin performansını takip ederek aksayan noktaların daha kolay fark edilmesine yardımcı oluyoruz.

Eczacıbaşı Bilişim, EBİFlow ile iş süreçlerinizdeki bekleme sürenizi azaltıyor ve verimliliğinizi artırıyor. EBİFlow ile rekabet gücünüzü artırın, karlı olun, kazanın.

EBİFlow kurumunuzun görünürlüğünü artıran ve ölçülebilmesine imkân tanıyan bir iş akışı uygulamasıdır. Görsel araçlarımız sayesinde iş alanlarınızdaki süreçlerinizi düzenli işletmenizi ve iş süreçlerindeki değişiklikleri hızlı yönetmenizi sağlıyoruz. EBİFlow ile iş süreçleri, kişiler ve bilgi teknolojileri arasındaki boşlukları tamamlıyor, basitleştiriyoruz.

Yapılan araştırmalara göre bir sürecin tamamlanmasına kadar geçen sürenin %90 ı bekleyerek geçmektedir. EBİFlow ile kaybedilen zamanı size geri kazandırıyor, verimliliği artırıyoruz. Sadece kurum çalışanlarınızı değil, bayi, tedarikçi ve müşterilerinizi de süreçlerinize dâhil ediyoruz.

EBİFlow ile basit doküman onaylama işlemlerinden, karmaşık üretim süreçlerine kadar çeşitli
seviyelerde kullanılabilen geniş ölçekli bir iş akışı platformu sağlıyoruz. Çeşitli veri tabanları, ERP ve diğer sistemler ile kolay entegre ediyoruz. Uygulama geliştirme ihtiyaçlarınızı hızlı şekilde çözümlüyoruz. Doğru bilgiyi, doğru insana, doğru zamanda ulaştırıyoruz. Kullanıcıların iş akışı içerisinde kendileri tarafından tanımlanması gereken bir görev olduğu zaman, onları e-posta aracılığıyla haberdar ediyor ve uygulamaya kolayca geçiş yapmalarını, SMS gönderisi ile bilgilendirilmelerini sağlıyoruz. EBİFlow ile unutma, gecikme, yanlış yönlendirme gibi iş akışını geciktirecek sorunları en aza indiriyoruz.

Genel Özellikler

Kodlama, detaylı dokümantasyon gerektirmeden uygulamalarınıza entegre çalışarak

iş süreçlerinizin oluşturulmasını sağlıyoruz.

EBİFlow’ un özelliklerinden bazıları:

 • Elektronik imza, mobil imza
 • Web tabanlı kullanıcı ara yüzleri
 • Çoklu dil desteği
 • Süreç tasarlama
 • Drag/Drop olarak Form ve Akış Diyagramı oluşturabilme
 • Süreç versiyonlama
 • Alt iş akışları destekleme
 • SOA Mimarisine uyumluluk
 • Web servisleri, ERP, FTP/SFTP desteği
 • Database bağlantısı (SQL Server, Oracle vb)
 • LDAP Server (Active Directory ,Tivoli Directory Server vb )
 • C# ile özel entegrasyon imkanları

Ebiflow Çözümlerimiz

Sipariş ve İhale Takip

 • Sipariş giriş
 • İhale takip süreci
 • İhale sipariş süreci
 • İhale mukayese süreci

Bilgi Teknoloji Süreçleri

 • BT Envanter takip ve yönetim
 • BT Satın alma süreci
 • Sistem ve kaynak yetkilendirme süreci

İnsan Kaynakları

 • Eleman İstek Süreci / Eleman Talebi: Eleman istek edilmesi ve taleplerin yönetilebilmesi için kullanılan süreçtir.
 • İşe Başlatma / İşe Giriş: İşe Başlatma durumunda yapılacak faaliyetleri koordine etmek için kullanılır.
 • İşten Çıkış: İşten çıkışlarda yapılacak faaliyetleri koordine etmek için kullanılır.
 • Eğitim Değerlendirme: Kuruluş çalışanlarının kurum içi veya dışı eğitimlerinin eğitime katılan çalışanlar tarafından değerlendirilmesini sağlayan süreçtir.
 • İzin: Kuruluş çalışanlarının izin taleplerinin alınarak gerekli onaylardan geçirilerek tanımlanmasını sağlayan süreçtir.
 • Servis Talep: Kuruluş çalışanının sürekli kullandığı servis dışında sadece o güne ait olarak başka bir servisi kullanmak için talep girilerek onaylanmasını sağlayan süreçtir.
 • Oryantasyon: İşe yeni başlayan kişiler için uygulanacak Oryantasyon programı adımlarının yapılmasını sağlayan süreçtir.
 • Bordro Süreçleri

Kalite ve Yönetim

 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyet: ISO Dokümanları ile İş süreçlerindeki değişikliklerin takibi için kullanılır.
 • Evrak Takip: Resmi kurumlardan gelen evrakların takibi ve kuruluş içerisinde ilgililerin bilgisi ve değerlendirilmesine sunulmasını sağlayan bir süreçtir.
 • Öneri Formu: Çalışanlardan yaptığı işle ilgili yeni fikirlerin alınmasını sağlayan süreçtir.
 • Öneri Değerlendirme: Çalışanların girmiş olduğu önerilerin değerlendirilerek onaylanmasını sağlayan süreçtir.
 • Toplantı Odası Talep: Toplantı odalarının rezervasyonu için oluşturulmuş süreçtir.
 • Geri Bildirim / Müşteri Şikâyet: Kuruluşun müşteri şikâyet ve geri bildirimlerini alarak değerlendirilmesini sağlayan süreçtir.

Mali İşler ve Finans

 • Fazla Mesai: Çalışanların Fazla mesailerinin onaylarının ve takibinin yapılması için kullanılır.
 • Masraf: Çalışanların masraflarının onaylarının ve takibinin yapılması için kullanılır.
 • Seyahat: Kuruluş çalışanlarının seyahate çıkışının ve seyahat masraflarının değerlendirilerek gerekli onaylardan geçirilerek belgelerin muhasebe tarafından kontrol edilmesi ve muhasebe işlemlerinin yapılmasını sağlayan süreçtir.
 • Araç Talep: Kuruluş çalışanlarının kuruluş dışında gerçekleştirecekleri işler için araç talebi yapmasını ve gerekli onayların alınarak araç kullanımlarının izlenmesini sağlayan süreçtir.
 • Araç Satın Alma Talep: Kuruluşa araç alımının belirli onaylardan geçirilerek yapılmasını sağlayan süreçtir.
 • Kredi Teklif Toplama süreci

Satın Alma ve Satış

 • Satın Alma: Kuruluşta gerçekleştirilecek satın alma işleminin elektronik ortamda gerekli onay aşamalarından geçirilerek gerçekleştirilmesini sağlayan süreçtir.
 • Yeni Ürün Talep: Kuruluşta bulunmayan bir ürün için taleplerin girilerek değerlendirilmesini sağlayan süreçtir.
 • Teklif Oluşturma: Müşterilere gönderilecek tekliflerin değerlendirilmesini sağlayan süreçtir.
 • Sözleşme Oluşturma: Müşterilere gönderilecek sözleşmelerin değerlendirilmesini sağlayan süreçtir.