Ara

EBIFlow İş Akış Yönetimi

İş akış yönetim sistemi

EBIFlow kurumunuzun süreçlerinin etkinliğini artıran ve basitleştiren bir iş akışı uygulamasıdır. Tanımlanmış kurallar doğrultusunda kişi ve sistemler arasında doküman, bilgi ya da görev akışını düzenler. EBIFlow, kurumunuzda doğru işin doğru zamanda ve doğru kişi tarafından süratle yapılmasını mümkün kılacaktır.

Bu çözümümüz ile kurumunuzun operasyonel ve yönetimsel süreçlerini elektronik ortamda izlemenizi, yönetmenizi ve arşivlemenizi sağlıyoruz.

İş takibi için harcadığınız zamanı en aza indiriyor, süreç takibini dijitalleştiriyor ve kurumunuzun rekabet gücünü artırıyoruz. Aynı zamanda süreçlerinizin performansını takip ederek aksayan noktaların daha kolay fark edilmesine yardımcı oluyoruz.

Eczacıbaşı Bilişim, EBIFlow ile iş süreçlerinizdeki bekleme sürenizi azaltıyor ve verimliliğinizi artırıyor. EBIFlow ile rekabet gücünüzü artırın, kârlı olun, kazanın!

Yapılan araştırmalara göre bir sürecin tamamlanmasına kadar geçen sürenin %90’ı bekleyerek geçmektedir. EBİFlow ile kaybedilen zamanı size geri kazandırıyor, verimliliği artırıyoruz. Sadece kurum çalışanlarınızı değil, bayi, tedarikçi ve müşterilerinizi de süreçlerinize dahil ediyoruz.

EBIFlow ile basit doküman onaylama işlemlerinden, karmaşık üretim süreçlerine kadar çeşitli seviyelerde kullanılabilen geniş ölçekli bir iş akışı platformu sağlıyoruz. Çeşitli veri tabanları, ERP ve diğer sistemler ile kolayca entegre ediyoruz. Uygulama geliştirme ihtiyaçlarınızı hızlı şekilde çözümlüyoruz. Doğru bilgiyi, doğru insana, doğru zamanda ulaştırıyoruz. Kullanıcıların iş akışı içerisinde kendileri tarafından tanımlanması gereken bir görev olduğunda, onları e-posta aracılığıyla haberdar ediyor ve uygulamaya kolayca geçiş yapmalarını, SMS ile bilgilendirilmelerini sağlıyoruz.

EBIFlow anahtar özellikleri ise şu şekildedir;

• Süreç Versiyonlama
• Kodlama Gerektirmeyen Geliştirme
• SOA (Service Oriented Architecture) Uyumlu
• Alt İş Akışları
• XML Tabanlı Mimari
• Süreç Dökümantasyon Sihirbazı
• SMS / E-Mail Bilgilendirme
• Zamanlanmış görevler
• Tarih / Süreç Bazlı Delegasyon
• Çoklu Dil Desteği
• Web Tabanlı Lokasyon
• Mobil Uygulamalar
• Doküman Ekleme
• Elektronik ve Mobil İmza
• Single Sign On (SSO)
• LDAP Entegrasyonu
• Public formlar (e-mail ile sistemde tanımlı olmayan kullanıcılara görev atama özelliği)

EBIFlow
bileşenleri nelerdir?

EBIFlow dört temel bileşen üzerine inşa edilmiştir.

• Organizasyon
• Süreçler
• Entegrasyonlar
• Formlar

EBIFlow örnek süreçler

Sözleşme imzalanması halinde verilebilecek örnek süreçler aşağıdaki gibidir:

İnsan Kaynakları

Eleman İstek Süreci / Eleman Talebi: Eleman istek edilmesi ve taleplerin yönetilebilmesi için kullanılan süreçtir.

İşe Başlatma / İşe Giriş: İşe Başlatma durumunda yapılacak faaliyetleri koordine etmek için kullanılır.

İşten Çıkış: İşten çıkışlarda yapılacak faaliyetleri koordine etmek için kullanılır.

Eğitim Değerlendirme: Kurum içi veya dışı eğitimlerin, eğitime katılan çalışanlar tarafından değerlendirilmesini sağlayan süreçtir.

İzin: Kuruluş çalışanlarının izin taleplerinin alınmasını ve gerekli onaylardan geçirilerek tanımlanmasını sağlayan süreçtir.

Servis Talep: Kuruluş çalışanının sürekli kullandığı servis dışında sadece o güne ait olarak bir başka servisi kullanmak için talep girilerek onaylanmasını sağlayan süreçtir.

Oryantasyon: İşe yeni başlayan kişiler için uygulanacak oryantasyon programı adımlarının uygulanmasını sağlayan süreçtir.

Yönetim

• Kullanıcı ve Grup Yönetimi
• Kullanıcı Delegasyon Formu
• Rol Tanımlama Formu

Kalite ve Yönetim

Düzeltici ve Önleyici Faaliyet: ISO dokümanları ile iş süreçlerindeki değişikliklerin takibi için kullanılır.

Evrak Takip: Resmi kurumlardan gelen evrakların takibi ve kuruluş içerisinde ilgililerin bilgisi ve değerlendirilmesine sunulmasını sağlayan bir süreçtir.

Toplantı Odası Talep: Toplantı odalarının rezervasyonu için oluşturulmuş süreçtir.

 
Mali İşler

Fazla Mesai: Çalışanların fazla mesailerinin onaylarının ve takibinin yapılması için kullanılır.

Masraf: Çalışanların masraflarının onaylarının ve takibinin yapılması için kullanılır.

Seyahat: Kuruluş çalışanlarının seyahate çıkışının ve seyahat masraflarının değerlendirilerek gerekli onaylardan geçirilmesi, belgelerin muhasebe tarafından kontrol edilmesi ve muhasebe işlemlerinin yapılmasını sağlayan süreçtir.

Araç Talep: Kuruluş çalışanlarının kuruluş dışında gerçekleştirecekleri işler için araç talebi yapmasını ve gerekli onayların alınarak araç kullanımlarının izlenmesini sağlayan süreçtir.

Araç Satın Alma Talep: Kuruluşa araç alımının belirli onaylardan geçirilerek yapılmasını sağlayan süreçtir.