Ara

VERİ YEDEKLEME HİZMETİ

Veri yedekleme hizmeti ne işe yarar?

Cascade SAN yapılı bir fiber ağ ortamındaki disk ünitelerinden belirlenmiş disk tipinde alan sağlanması

Taleplerin gerçekleştirilmesi (Disk alanı verilmesi, silinmesi, genişletilmesi vb.)

Disk performanslarının izlenmesi

Disk ünitelerinde kullanılabilir alanların takip edilerek müşteriye bilgi verilmesi

ISO 9001 standartları gereği ”Altyapı Hizmetleri Yedekleme Geri Dönüş ve Saklama Talimatı” ile belirlenmiş formata uygun yedekleme işlemlerinin yapılması

Veri içeriğine göre yedekleme politikalarının belirlenmesi

Aylık olarak yedekleme sonuçlarının müşteri ile paylaşılması

Yılda iki kere geri dönüş testinin yapılması

Yedekleme medyalarının Veri Merkezi içerisinde yer alan yanmaz kasalarda saklanması

Müşterinin talep etmesi durumunda, yedeklenen verilerin bulunduğu medyaların bir kopyasının, Veri Merkezine zarar verebilecek felaketlerden etkilenmeyecek kadar uzakta ve güvenli olarak depolanması (Bu lokasyonu müşteri belirleyebilir).