SAP ERP, her boyuttaki işletmelerin tüm süreçlerinin merkezi bir şekilde yönetimine imkan sağlayan bir sistemdir. İşletmenin tüm süreçlerinin yönetimi söz konusu olduğu zaman, kapsam da oldukça genişlemekte ve günümüzde ERP sistemleri olmadan şirketlerin rekabet edebilmesi ve ayakta kalabilmesi mümkün değildir.

SAP ERP, işletmelerin farklı fonksiyonlarının ve bölümlerinin kullandığı bilgiyi entegre ederek merkezi olarak bilginin kontrolünü sağlamaktadır. Bu da, farklı bölümlerin, birbirlerinden habersiz bir şekilde bilgiyi yönetmeleri yerine, herkesin ortak veritabanı kullanarak çalışması demektir. Bu sayede, işletme içinde herkesin ortak ve merkezi bilgiye ulaşması ve aynı dili konuşması sağlanır. İşletmedeki her türlü kaynağın (insan, para, malzeme, ekipman) verimliliğini en üst düzeye ulaştırmak amaçlanmaktadır.

Birçok işletme, büyüyen organizasyonlarını daha etkin bir şekilde kontrol edebilmek ve maliyetleri düşürmek için SAP ERP çözümlerini tercih etmektedir.

SAP ERP çözümleri, Finansallar (Mali Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi, Finansal Tedarik Zinciri Yönetimi, Nakit Yönetimi ve Tahmin Uygulamaları), İnsan Kaynakları (personel Gelişimi, Personel Yönetimi) , İşlemler (Tedarik ve Lojistik Yürütme, Ürün Geliştirme ve Üretim, Satış ve Servis) modüllerinden oluşmaktadır.

Entegrasyon

SAP ERP fonksiyonlarının tümü, sadece şirket içi süreçlerin entegre etmez aynı zamanda tedarik sürecinden teslimat sürecine kadar tüm lojistik zincirinin oluşturulmasına ve süreçlere müşteriler ve tedarikçilerin de dahil edilmesini sağlar.

Fonksiyonellik

SAP ERP’nin işletmelerdeki tüm standart iş ihtiyaçları için hazır fonksiyonellikleri vardır. Ayrıca pek çok sektörün özel ihtiyaçlarını da karşılayabilmektedir.

Esneklik

SAP ERP , değişen Pazar ve müşteri taleplerine cevap verebilmek için esnek bir organizasyon yapısı sağlamaktadır. Sahip olduğu geniş bir modül ve iş süreçleri yelpazesinden, işletmeler, ihtiyaçları olan modülleri seçip, kullanabilmektedirler.

Modülerlik

SAP ERP, modüler bir yapıya sahiptir. Şirketler modüller tek başlarına kullanılabilecekleri gibi zaman içinde değişen ihtiyaçları karşılayabilmek için sistemi genişletebilmektedirler.

Çok Yerden İşletme Olanağı

SAP ERP ile şirketler, farklı coğrafi bölgede bulunan fabrika, depo veya şubelerdeki iş akışlarını merkezi olarak yürütebilmektedirler.

Farklı Sektörlerde İşletme Olanağı

SAP ERP tek bir sektöre özgü çözüm üretmemektedir. Hizmet sektöründen imalat sanayisine, özel sektörden üniversiteler gibi tüm sektörlere hitap etmektedir.

Farklı Üretim Tiplerini Destekleme Özelliği

SAP ERP, seri üretim, kesikli üretim, sipariş tipi üretim ve proses üretim gibi farklı üretim tiplerini desteklemektedir. Bir ürünün hayat döngüsü boyunca bir üretim tipinden diğerine geçmesi olasılığı, ya da farklı tipte üretim yapılması bu özelliğin önemini artırmaktadır.

Bilgiye Hızlı Erişim

ERP ‘nin merkezi ve ortak veri yapısı nedeniyle her bir çalışan gerekli bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmaktadır. Çalışanlara doğru bilgi, doğru zamanda sunulmaktadır.

Yeniden Yapılanma

Değişen Pazar, rekabet ve müşteri ihtiyaçlarına göre işletmelerin değişmesi kaçınılmazdır. SAP ERP İşletmenin temel iş süreçlerini yeniden tasarlayarak, performansı artırmaktadır.

Getiriler

  • İşletmenin bütün fonksiyonlarının bütünleşik olarak çalışabilmelerine imkan verir.
  • Veritabanı teknolojisini kullanarak tek bir kullanıcı arayüzü ile işletmenin bütün fonksiyon bilgilerini kontrol eder.
  • Kurumsal temelde Entegre Bilgi Sistemi olan bilgiye ulaşımı kolaylaştırarak yönetimin daha etkin olmasını sağlar.
  • Yalnızca aynı işletmede bulunan departmanların sistem entegrasyonunu sağlamakla kalmaz, aynı yönetim altındaki işletmeler arasında da entegrasyonu sağlar.
  • Yeni teknolojilerin kullanımına izin verir.
    Nakit yönetimi, stok problemleri, kalite problemleri, müşteri hizmetleri gibi işletme problemlerini ortadan kaldırır.
  • İşletmenin yalnızca mevcut ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmaz, iş süreçlerinin daha etkin hale gelmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.
  • Farklı para birimlerini, farklı mali yılları, farklı dilleri ve farklı fatura bilgilerini desteklemesinden dolayı kurumun uluslararası operasyonlarının gelişmesini sağlar.