4 + 4 = ?

Bize iletmiş olduğunuz bilgilerde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.

• ırk,
• etnik köken,
• siyasi düşünce,
• felsefi inanç,
• din, mezhep veya diğer inançlar,
• kılık ve kıyafet,
• dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
• sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
• ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
• biyometrik ve genetik veriler

Talep, şikayet, öneri ve isteklerinizi bizimle paylaşmanız dolayısıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinizin işlenmesi hakkındaki aydınlatma metni için lütfen tıklayınız.

Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No: 5 Levent 34394 İstanbul / Türkiye

Telefon: 0212 350 88 07

Faks: 0212 350 88 99