Ara

VERİ ANALİTİĞİ

Veri analitiği alanında bütünleşik çözümler

Eczacıbaşı Bilişim olarak birlikte çalıştığımız kurumların ve ekiplerin dijital dönüşüm yolculuğuna uçtan uca sunduğumuz ileri veri analitiği çözümlerimizle katkı sağlayarak bu yolculukta analitik partner olarak onlara yol gösteriyoruz.

Veri Bilimi

Veri Bilimi ekibi, veriden değer yaratmak ve öngörüler sunmak üzere istatistik, makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi çeşitli analitik yöntem ve teknolojileri bir araya getirerek veri odaklı stratejik çözümler sağlar.

Veri Mühendisliği

Veri Mühendisliği ekibi, yeni teknolojiler kullanarak çeşitli uygulama ve sensörlerden toplanan tüm verilerin entegrasyon ve dönüşümünü sağlayarak modern ve sürdürülebilir veri yönetimi sağlar.

İş Analitiği

İş Analitiği ekibi, iş birimlerinin kendi veri analizlerini veriyi görselleştirerek ve keşfederek iş çıktılarına odaklanmalarını ve karar süreçlerini veriye dayandırarak hızlandırmalarını sağlar.

Veri odaklı
stratejik çözümler

Odaklarımız

Üretim
Analitiği

• Üretim Optimizasyonu
• Enerji Optimizasyonu
• Kestirimci Bakım
• Kestirimci Kalite
• Kalite Kontrol

Müşteri
Analitiği

• Segmentasyon
• RFM
• Birliktelik Analizi
• Satış Gücü Etkinliği
• ROI
• Kampanya Tahmini
• Dinamik Fiyatlama

Tedarik Zinciri Analitiği

• Talep Tahminleme
• Stok Optimizasyon
• Portföy Optimizasyonu

Veri Yönetimi

• Veri Yönetimi
• Bulut Mimarisi
• IoT Yönetimi
• İş Akışı
• İş Analitiği

Akademi

• Veri Analitiği Farkındalık
• Veri Okuryazarlığı
• Python ile Makine Öğrenmesi
• SQL ile Veri Analizi

Teknolojiler