Ara

Çevre Politikası

Eczacıbaşı Bilişim olarak “bireye, topluma ve doğaya saygı” temelinde amacımız, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, çevreyi korumayı stratejimize entegre etmek, toplumun yaşam standardını artırmak ve bu doğrultuda gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.

  • Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer uygunluk yükümlülükleri takip edip, uyum sağlanmasını hedefleriz.
  • Atık yönetimi kapsamında, mümkünse atıkları tekrar kullanmak, doğaya zarar vermeden geri dönüştürmek veya geri kazanmayı hedefleriz.
  • Kaynakları etkin bir şekilde kullanarak, enerji verimliliği sağlamaya ve doğal kaynakları korumaya odaklanırız.
  • Çevresel etkilerimizi en aza indirmek için ölçülebilir hedefler belirler, performansımızı bu hedeflere göre periyodik olarak değerlendirerek çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştiririz.
  • Çalışanlarımızı çevre bilinci konusunda eğitir, farkındalık yaratırız.
  • Üst yönetim tarafından, Eczacıbaşı Bilişim kuruluşu içinde Çevre Yönetim Sistemi’nin performansının periyodik olarak raporlanması için sorumluluk ve yetki ataması yapılır, sürekli iyileştirme desteklenerek performans takip edilir.
  • Üst yönetim, Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili yasal, sözleşmesel ve uyum taahhütlerini karşılamayı, çevre yönetim sistemini verimli şekilde işletmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, operasyonel ve yönetsel süreçleri çevre yönetimi hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi kaynakları imkânlar dâhilinde taahhüt eder.
  • “Eczacıbaşı Topluluğu Çevre ve İklim Değişikliği Politikası” ile uyumlu faaliyet göstermeyi taahhüt ederiz.