Ara

SAP’nin Dijital Dönüşümde Rolü

Teknolojik gelişmeler kurumsal firmaları çeşitli çözüm arama yollarına itmiştir. Yaşanan gelişmelerin ardından hem kurumsal işlemlerin düzenli bir şekilde yapılması hem de dijital dünyanın gerekliliklerine uyum sağlamak zorunlu hale gelmiştir. SAP, sunduğu nitelikli yazılımlarla kurumların isteklerine büyük ölçüde çözüm sunar. İş akışının devamlılığı konusunda oldukça faydalı olan yazılım, sunduğu modüller sayesinde de kurumların ihtiyaçlarına yanıt verir.

Finans, lojistik, iletişim, depolama ve raporlama gibi önemli konularda kurumların elini rahatlatır. Özellikle dijital dönüşüm ile beraber gelen yenilikler kurumları yeni bir sürecin içine sokar. Son yıllarda pek çok kurum dijitalleşme yoluna gider. Bunun sebebi fiziki evrakların fazla yer kaplaması ve uzun vadede yüksek maliyeti sebep olması olarak gösterilebilir. Dijital dönüşüm nedir sorusu kurumların ve çalışanların aklına takılabilir.

Dijital ya da yeşil dönüşüm; yenilikçi teknolojilerin, sürdürülebilir üretim anlayışının ve verimlilik önlemlerinin benimsendiği bir yaklaşımdır. Özellikle küresel ısınma neticesinde gerçekleşen iklim değişikliği, kurumları daha çevreci çözümler arama yoluna iter. Kurumlar açısından dijitalleşme nedir sorusuna farklı şekillerde cevap verilebilir. Fakat konuya verilebilecek en kapsayıcı cevap; kurumsal iş süreçlerini fiziki evrakların dışına alarak bilgisayar, tablet ya da veri depolama merkezlerinde yürütme anlayışını benimsemek olabilir.

Dijitalleşme sürecine yenilikçi teknolojilerin katkısı yadsınamaz bir durumdur. Yenilikçi kurumsal çözümler sunan SAP, kurumsal dijitalleşmeye çok büyük katkı sağlar. Aynı zamanda kurumlar açısından oldukça önemli olan süreç yönetimi için de farklı şekillerde destek alınabilir.

 

SAP’nin İnovasyon Gücü ve İş Dünyasına Etkileri

Hızlı ve kolay olan iş süreçleri, SAP modülleri aracılığıyla yeniliklerin de önünü açar. Dijital teknoloji nedir ya da ne işe yarar sorusu kurumsal alanda sıklıkla dile getirilir. Henüz dijitalleşme sürecine entegre olmayan kurumlar, bu soruların cevaplarını merak eder. Dijital teknolojiler, iş süreçlerine yönelik bir dizi yazılım sunar. Teknolojik cihazların mobilize olmasının ardından yaşanan gelişmeler, kurumlara her an her yerden süreci yönetme imkanı sunar.

SAP HANA, pek çok veri yönetimi özelliğini tek bir alanda sunar. Bu niteliği yeniliklerin önünü açarken, tüm verilere de tek bir yerden ulaşma imkanı sunar. Ayrıca kağıt ve plastik gibi atıkların da azalmasına yardımcı olur. Dijitalden yürütülen işlemler, her açıdan avantajlı olarak görülür. Yenilikçi teknolojiler, dijital işletmelere giden yolu açan önemli araçları içerir.

Bu araçlar içerisinde yer alan yazılımlar, kurumsal iletişim süreçlerinden proje yönetimine kadar pek çok farklı alanda kurumların iş gücünü azaltır. Aynı zamanda gereken fiziki işgücü de bu noktada azalma eğilimi gösterir. Dijital işletme nedir ya da nasıl dijital işletme olunur tarzında pek çok farklı soru kullanıcıların aklında belirebilir. Dijital işletme; bulut tabanlı yazılımları kullanan, bilgisayar, internet ya da mobil cihazları iş sürecinin içerisine entegre eden kurumlara denebilir. Burada önemli nokta, kurumların iş sürecinde dijital teknolojileri kullanma oranıdır.

Türkiye’de dijital dönüşüm örnekleri her geçen gün artış gösterir. Bu örnekler, henüz süreci dijitale aktarmamış olan kurumlara referans alma imkanı sunar. Özellikle bulut yazılımlar, eski nesil evrak odası gibi fiziki mekanların kullanımını ortadan kaldırır. Hem hızlı hem de inovatif çözümler sunan SAP, kullanıcılarının deneyimlerini her geçen daha da keyifli hale getirmeyi başarır.

 

SAP S/4HANA: Dijital Geleceğe Geçişin Temel Taşı

SAP uygulaması, kullanıcılarına her geçen farklı yenilikler sunan ve kurumsal iş süreçlerini basite indirgeyen bir yazılımdır. Pek çok farklı modül sunan yazılım, kurumların her konuda elini rahatlatır. Finans, lojistik, yazılım, dijital dönüşüm, tedarik zinciri gibi birçok farklı alanda hizmet veren kurumlar, SAP modülleri sayesinde işlemleri son derece hızlı bir şekilde tamamlayabilir. Tüm verilere tek bir alandan ulaşma imkanı sunan modüller, birbirine entegre bir biçimde çalışır.

Dijitalleşme sürecinde kurumlara büyük yararlar sağlayan SAP hizmetleri, kurumsal başarıya giden yolda da avantajlar sunar. SAP HANA, pek çok farklı veri yönetimi yeteneğini bir arada sunarak ve tüm verileri tek bir sistemle anında  kullanıma sunara BT işlemlerini basitleştirir. Basit ve kullanışlı veri tabanı sayesinde en güncel verilere ulaşım imkanı sunar. Aynı zamanda en güncel sürümü olan SAP S4 HANA, tüm verilere anında ulaşım imkanı sunar. Anında ulaşım imkanı sunması, hızlı aksiyon alınmasına ve yapılan planların revize edilmesine olanak sunar.

Proaktif bir şekilde süreci yönetme yeteneği verir. Aynı zamanda SAP danışmanlık hizmetlerinden de yararlanarak, kurumsal iş yönetimi süreçlerinde büyük avantajlar elde edebilirsiniz.

 

SAP ve Endüstri 4.0: Üretimde Dijitalleşme ve Veri Entegrasyonu

Son yıllarda artan tüketim, üretime olan talebi artırır. Kurumların da her açıdan yeni ve etkili çözümler aramasına sebep olur. Kurumlar yenilikçi çözümler ararken pek çok farklı soruyla karşı karşıya gelir. Dijital dönüşümün temel taşı olan teknolojik ekipmanlar da bu soruların temelinde yatan cevabı içerir. Kullanıcılar tarafından sıklıkla sorunla dijital teknolojiler nelerdir sorusu basit bir şekilde cevaplandırılabilir.

Dijital teknolojiler; bilgisayar, akıllı telefon, yazılımlar, yapay zeka, bulut bilişim, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojileri içerisinde barındıran bir dünya olarak tanımlanabilir. S4 HANA ise bu teknolojilerin tamamını kullanıcılarına basit bir şekilde sunan yazılım olarak gösterilebilir. Kullanıcı deneyimini arttıran ve veri entegrasyonunu kolay hale getiren veri tabanı, sunduğu yenilikler ile dikkat çeker. Hemen her alanda kullanılabilir olması da farklı sektörlerde yer alan kurumların destek almasına ön ayak olabilir.

Endüstri 4.0 geçen dünya, farklı ve yenilikçi çözümler arama yoluna gider. Özellikle her geçen gün artan veriler de kurumlara farklı depolama yöntemleri kullanmayı gerekli kılar. Verileri entegre bir biçimde kullanıcılarına sunan SAP modülleri, sürecin kolay bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Aranan veriye anında erişim imkanı sunması ve aylık ya da haftalık raporlamalara gerek duymadan aranan tüm detaylara erişilmesi dikkat çeken nitelikleri arasında bulunur. Aynı zamanda SAP AMS ile tüm modüller için yönetim hizmeti de alabilir ve çağın gerekliliklerine uygun bir yönetim anlayışı benimseyebilirsiniz.

 

SAP ile Veri Merkezi Yönetiminde Yenilikçi Yaklaşımlar

Dijital dönüşümün tanımı, kurumların yenilikçi yaklaşımlarına paralel olarak ele alınabilir. Her geçen gün gelişen teknoloji neticesinde hayatında her alanında yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyulur. İş, ev ve günlük yaşamda ihtiyaçlar duyulan ekipmanlar, zamanla değişime uğrar. Bu durum veri ve iş yönetimi için de geçerli bir durumdur. Fiziki evrakların depolanma şekliyle yeni nesil evrakların depolanma şekli farklılık gösterir.

Bulut depolama sistemi, fiziki işgücü açısından kurumlara fayda sağlar. Son derece faydalı bir hizmet veren SAP yazılımları, dijital dönüşüm temel noktalarından biri olarak gösterilir. Dünyada pek çok konuda dijitalleşme örnekleri ile karşılaşabilirsiniz. Bu örnekler yeni bir süreci inşa ederken sizlere fayda sağlar. Veri merkezlerinin yönetimi de dijital dönüşümün ardından son derece kolay hale gelir.

Ebiflow, kurumlara veri merkezi yönetimi konusunda fayda sunan uygulamalar arasında bulunur. E-imza, mobile uygun arayüz düzenlemesi ve tasarım yapma imkanı sunması, kurumların her açıda işlerini kolaylaştırır. Özellikler veri merkezi yönetimi konusunda imza işlemleri merak konusudur. Veri ya da evrakların depolanması sürecinde yönetici imzasına ihtiyaç duyulabilir. Bu ihtiyaç da söz konusu uygulamalar neticesinde karşılanır.

E-imza uygulaması, depolanması gereken evrakların imzalı olmasını sağlar. Bu da tüm işlemlerin dijitalden yapılmasına olanak sağlar. Anında raporlama imkanı sunan SAP uygulamaları, sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağlar. Kurumlara her açıdan fayda sunan yazılımları edinerek, dijital dönüşümün parçası olabilir ve kurumunuzu dijital dünya içerisine dahil edebilirsiniz.

İletişim Formu
Paylaş:
Facebook
Twitter
LinkedIn