Ara

SAP Proje Yönetimi (SAP Project Systems)

SAP Proje Yönetimi Modülü, proje bazlı işleyişin olduğu kurumlarda projelerin yürütme, planlama, bütçeleme, maliyet, satış ve satış sonrası düzenleme gibi önemli bileşenlerin detaylı bir şekilde incelenmesini ve yönetilmesini sağlar. Proje yönetimi birçok süreci kapsadığı için satış dağıtım, maliyet muhasebesi, mali muhasebe ve insan kaynakları gibi pek çok modül ile entegre olarak çalışır. Kurumlarda hedeflenen başarıya ulaşma noktasında yardımcı olan sistem, işlevsel fonksiyonlar ile donatılır. İş sürecinde pek çok farklı alanın birbiriyle entegre olması önem arz eder. Bu noktada SAP PS, proje süreçlerinin daha doğru ve verimli ilerlemesine yardımcı olur. SAP Proje Yönetimi ile kurumsal başarıya ulaşmak oldukça kolay olabilir. İnsan kaynaklarından mali muhasebeye kadar pek çok farklı sistemin birbiriyle entegre olarak çalışmasını sağlayan modül, başarıya giden yolda kurumlara avantaj sağlar.

 

SAP PS Modülü Nedir?

SAP Proje Yönetimi, proje bazlı olarak ilerleyen kurumlarda pek çok farklı modülün bir arada entegre olarak çalışmasına yardımcı olur. Planlama, bütçeleme, maliyet ve satış gibi önemli bileşenlerin detaylı olarak incelenmesini sağlayan sistem, elde edilen veriler ile yönetim işleminin de oldukça hızlı ve kolay ilerlemesini sağlar. Yönetim süreci, kurumlar açısından oldukça önemlidir. Yönetim sürecinde alınan kararlar ve yapılan planlamalar, sürece doğrudan etki eder. Bu bağlamda yönetim sürecine katkı sağlaması beklenen çeşitli enstrümanlar bulunur. SAP danışmanlık hizmetlerinden faydalanarak, süreci daha rahat ve kolay idare edebilirsiniz. Yönetim sürecinde gerekli verileri sağlayan modül, kullanıcıların net kararlar alması konusunda yardımcı olur. SAP danışmanlık ile zaman ve maliyetten tasarruf etme imkanı da elde edebilirsiniz. Kurumlara istenen çözümleri sunan danışmanlık hizmetleri, SAP PS modülü başta olmak üzere pek çok farklı modülün daha doğru bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur. İşlevlerine uygun olarak kullanılan modüller, projenin amacına uygun olarak ilerlemesine de katkı sağlar. İnsan kaynakları, mali muhasebe, maliyet muhasebesi ve satış-dağıtım gibi modüller ile entegre olarak çalışan SAP PS, kurumsal iş süreçlerinde beklenen başarıya ulaşma konusunda yardımcı olur.

 

SAP Proje Yönetimi Nasıl Sağlanır?

Gelişen teknoloji ile beraber değişen iş süreçlerinde pek çok farklı araç kullanılır. Özellikle manuel sistemden otomatik sisteme geçen süreçler, kurumlara pek çok veriyi aynı anda kontrol etme zorunluluğu yükler. Artan veri yükü ise beraberinde iş yükü artışı getirir. Kurumlar açısından hayati öneme sahip olan verilerin doğru şekilde yönetilmesi, özellikle proje bazlı çalışan kurumlarda önemli bir yere sahiptir. “PS nedir?” sorusu kullanıcıların sıklıkla sorduğu sorular arasında yer alır. SAP proje yönetici tarafından yapılan işlemler, kurumlara kısa, uzun ya da orta vadede başarı getirir. Projelerin belirlenen kıstaslar doğrultusunda başarıya ulaşmasını sağlayan PS, projenin zamanında ve bütçe doğrultusunda ilerlemesini sağlar. Tek bir proje bazlı ya da pek çok farklı projenin aynı anda ilerlemesini sağlayan sistem, ERP SAP modülleri arasında önemli bir yere sahip olan SAP PS, projeleri planlamak ve yönetmek için kullanılan bir yönetim aracıdır. Söz konusu sistem, kurum içerisindeki tüm SAP projelerinin yürütülmesine desteklenmesine yardımcı olur. SAP destek hizmetlerinden yararlanarak, sürecin daha doğru bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayabilirsiniz. SAP Project System, proje yöneticileri tarafından pek çok farklı modülün idame ettirilmesi esasına dayanır. Sürecin önemli bileşenlerinin tamamına aynı anda hakim olma imkanı sunan modül, kurumları hedeflenen başarıya götürür.

 

SAP PS Modülünün Avantajları Nelerdir?

SAP PS modülü sahip olduğu temel fonksiyonlar ile kurumlara avantaj sağlar. “PS ne demek?” sorusunun cevabı ise kısaca; proje yönetimidir. SAP projelerinin yönetimini sağlayan modül, proje yöneticileri ile kapsamlı işler yapılmasına yardımcı olur. PS, belli başlı fonksiyonlara sahiptir. ”Söz konusu temel fonksiyonlar ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Proje yapısı: Projelerde kullanılan iş paketlerinin SAP PS Proje Yapı Planı (PYD) öğeleri ve ağ planları kullanılarak kurgulanabilmesi,
 • Zaman Çizelgesi: Projeye dair zaman çizelgesinin oluşturulması, projeler özelinde iş paketlerinde yer alan adımların proje takvimine göre zaman çizelgesine yerleştirilmesi ve çalışanların aktivite takiplerinin yapılabilmesi,
 • Gelir ve Gider Planlaması: İş paketlerinde yer alan adımların gelir ve gider hesaplamasının yapılabilmesi,
 • Bütçeleme: Projeler ve projelerin içerisinde yer alan iş süreçlerinin bütçelenerek, bütçe yönetiminin yapılabilmesi ve bütçe kullanılabilirlik kontrollerinin sağlanabilmesi,
 • Proje İlerleme Durum Analizi: Projelerin hangi aşamada olduğu, proje adımlarının ilerleme durumlarının ve proje statülerinin analiz edilebilmesi
 • Raporlama: Projelere ilişkin hiyerarşik, mali, malzeme, kaynak ve proje ilerleme durumları bazında çeşitli raporlamaların sağlanabilmesi,

Kurumlar açısından oldukça önemli olan fonksiyonlar, sağladığı faydalar ile başarıya ulaştırır. SAP Basis hizmetleri ile süreci daha konforlu hale getirebilirsiniz. Aşınan profesyonel destek ile proje süreçlerinin hızlı ve akıcı olarak ilerlemesi sağlanabilir.

 

SAP Proje Yöneticisi Nasıl Destek Sağlar?

SAP proje yöneticisi, kurumların proje beklentilerine ve belirlenen kıstaslara bağlı kalarak yönetim işlemini gerçekleştirir. Kurumlar açısından oldukça önemli yönetim işlemi, başarıya giden yolun çizilmesini sağlar. SAP proje yöneticisi pek çok farklı görev ve sorumluluğa sahiptir. SAP proje yöneticisinin görev ve sorumlulukları ise;

 • İhtiyaçları doğru tespit etmek ve analiz yapmak,
 • İşlemlerin planlamasını gerçekleştirmek,
 • Kurum içerisinde bulunan çalışanların görev dağılımını yüksek verim alınacak şekilde koordine etmek,
 • Projelerde hedeflenen sonuçları; belirlenen kriterlerde, zamanda ve hesaplanan bütçe kapsamında gerçekleştirmek,
 • Problem çözmek ve rapor sunmak,
 • Risk analizi ve kriz yönetimi yapmak,
 • Ortaya çıkan sorunların çözümüne dair belgeleri daha sonra oluşması muhtemel olan problemlerin çözümü için arşivlemek,
 • Prosedürleri ve iş sürecini kurmak ve aynı zamanda yönetmek,
 • Kurumun amaç ve hedefleri ile doğru orantılı olarak pazar, bütçe ve fizibilite çalışması hazırlamak ve yönetmek,
 • Süreç içerisinde yer alan ERP yazılımları ile düzenli ve doğru çalışma yürütmek, proje yöneticisinin görev ve sorumlulukları arasında yer alır.

 

Kurumların projelerinde kreatif ve sorumlu çalışmalara yürüten yöneticiler, veri ve altyapı servisleri gibi konularda da bilgi sahibidir. Eczacıbaşı Bilişim tarafından sunulan çözümler arasında yer alan SAP PS, kurumların başarısına katkı sağlar. Gelişen teknoloji neticesinde duyulan ihtiyaçlara uygun yanıtlar veren SAP çözümleri, büyük ve küçük ölçekli pek çok şirket tarafından kullanılır.

İletişim Formu
Paylaş:
Facebook
Twitter
LinkedIn