Ara

SAP AMS ile Proje Yönetimi: Başarılı SAP Uygulamalarının Anahtarı

Şirket, kuruluş veya işletmelerin farklı departmanlarında tam zamanlı iletişim ve koordinasyon sağlanarak tüm işlerin entegre şekilde yapılması önem arz eder. SAP AMS hizmeti ile hızlı değer elde edilir. Projeleri optimize ederek verimli yönetilmesinin önü açılır. AMS, SAP uygulama çözümlerine odaklanmayı kolaylaştırır. Şirket ve kuruluşların verimliliğinde anahtar rol oynayarak karlılığın sürekli olmasını destekler. AMS ne demek sorusunun cevabı aşağıdaki gibi açıklanabilir.

 

AMS Nedir?

AMS nedir sorusu şu şekilde yanıtlanabilir;

 • AMS, birçok farklı görevlerde kritik SAP hizmetleri ile iyileştirilmesine ve sürecin olumlu yönetilmesine katkı sunan servis hizmetidir.
 • İş dünyasında başarının yakalanması ve dijital dönüşüme ayak uydurulması için her uygulamada kullanılabilir.

SAP AMS Açılımı Nedir?

Systems Applications and Products (SAP), sistemler, uygulamalar ve ürünlerin kısaltmasıdır. Application Management Services (AMS), SAP uygulamaları için yönetim hizmetleridir. Görevlerin iyileştirilmesi, optimize sürecinin hızlandırılması ve potansiyelin artırılmasına yardımcı olur. Gizli sorunları keşfederek işletme maliyetlerinin düşürülmesine önemli oranda katkı sağlayabilir. Soyut ve somut maliyetleri minimize eder.

Application management services, kurumdaki uygulamaların daha kontrollü ve işler şekilde olmasını sağlar. Farklı aplikasyonlarda hem kurum içi hem kurum dışı veri yönetimini kolaylaştırır. Kaliteli ve nitelikli çözümler elde ederek verimliliğin artmasına olanak sunar. BT departmanı üzerindeki iş yükünü azaltabilir ve dolayısıyla kurumda daha verimli çalışma ortamı oluşturulabilir. Kurum çalışanlarının performansının yükselmesine destek sunabilir. Uygulamaların yönetimi, bakımı, güncellemeleri, sürüm geçmişi, veri tabanı gibi unsurlarda son kullanıcı deneyimini artırarak fayda sağlar.

 

SAP AMS Uzmanları Nasıl Destek Sağlar?

Kurum veya kuruluşun mevcut düzeniyle SAP sistemi arasındaki geçişi SAP AMS destek uzmanları sağlar. Konusunun uzmanları bilgisayar ortamına geçiş sürecinin sorunsuz işlemesine aracılık eder. Bilgisayar ortamındaki durumun takibi için sorumlu ve kararlı destek oluşturabilirler. Görev ve sorumlulukları maddeler halinde şöyle özetlenebilir:

 • Kurumun altyapı sistemini göz önüne alarak ihtiyaçları netleştirir ve risk belirlemesi yapar.
 • Olası hataları belirler, çözüm önerileri sunar.
 • Gerektiğinde sistem güncellemesi yaparak çalışmaların sürekliliğini sağlar.
 • Kurum veya kuruluşun ERP sistemini düzenli şekilde takip eder.
 • ERP programı için firmanın mevcut kaynaklarının verimli kullanılmasına destek oluşturur.
 • Firma tarafından üretilen tüm ürünlerin test sürecini yönetir.
 • Birbiri ile entegre modüllerin oluşturulmasına yardımcı olarak kurum veya kuruluşa ekstra katkı verebilir.
 • Farklı yazılım programlarındaki gereksiz işlemlerde ortaya çıkabilen vakit kaybını engeller.
 • Güvenli veri giriş programı oluşturur ve tüm verilerin tek merkezde toplanmasını sağlar.

 

SAP AMS Nedir?

SAP AMS nedir sorusunun cevabı merak edilebilir. Görevler açısından kritik uygulama süreçlerinde çeşitlilik göstererek kurum ve kuruluşların performansını artıran oldukça etkili bir çözüm sistemidir. Vizyon sahibi bir zihniyetle zorlukların çözümüne yardımcı olur. SAP danışmanlık departman ve işletmelerin potansiyelinin ortaya çıkarılmasını hızlandırır. Uygulamalar arası entegrasyon avantajı ile zamanın daha verimli kullanılması sağlanabilir. Özellikle kurumsal işletmelerde başarının sürdürülebilir olması için potansiyelin görülmesinde etki yaratır.

 

Projelerde Neden SAP AMS Kullanılmalı?

Firma projelerinde toplam sahip olma maliyetlerini düşürerek kritik risklerde tasarruf oluşturmanın önü açılır. SAP basis yönetim hizmetleri daha az BT personeli ihtiyacı sağlar ve sorunların sayısını minimize eder. Proje içerisindeki tüm işlevler kontrol edilir. Uygulama hizmetinin maksimum verim sunmasına ve sorunsuz geliştirilmesine yardımcı olur. Firma kaynaklarının efektif şekilde kullanılmasını mümkün kılar. SAP AMS ile işletmenin farklı projelerde rekabet gücü artırılabilir. Kısa ve uzun vadeli yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanmasında üretkenlik stratejileri oluşturulabilir. Operasyonel iş yükü azaltılarak dinamik projelerin ortaya çıkarılmasında her zaman verim alınabilir.

 

ERP Nedir?

ERP nedir sorusuna yanıt bulmak için sistemi anlamak gerekir. ERP sistemi ile kuruluşların finans, muhasebe, satın alma, proje, tedarik zinciri, üretim gibi günlük iş faaliyetleri daha kolay yönetilebilir. ERP sistemi nedir sorusu iş sürecinin tamamının şeffaf organize edilmesi şeklinde cevaplanabilir. Kurumun modernize edilmesi, süreç ve teknolojilerin entegre edilmesine önemli bir katkı sağlar. Örneğin şirketin herhangi bir mal alım süreci ve sonrasında organize olarak analizin hızlanmasını destekler. ERP programı ile firmanın büyüme hedefleri doğrultusunda esnek bir yapı oluşturulabilir.

Dinamik ve yönetilebilir SAP modülleri, firma sistemlerini tek altyapıda toplayıp ihtiyaçların çözümünü hızlandırır. Analizlerin günlük veya ileriye dönük simülasyonlarının da görüntülenmesine yardımcı olur. Sistemin düzgün entegrasyonu farklı SAP bileşenleri arasında bilgi akışının sorunsuz gerçekleşmesini sağlar. Aynı zamanda finansal süreç yönetimi ve yasal kontrollerin uygulanmasına olanak verir.

 

SAP AMS (Application Management Services) Faydaları Nelerdir?

İşletmenin iş yükünü önemli oranda azaltarak fayda sağlar. Yaratıcı fikirlerin ortaya çıkarılmasında ve farklı sektörlerde en iyi uygulamalar hakkında bilgi edinmenize destek olur. Kurumun akıllı işletmeye dönüştürülmesine, özgür iş verimliliğine katkı sunar. SAP uygulamaları, tam zamanlı iletişim ve koordinasyonla, şirket departmanlarında işlerin entegre şekilde yürütülmesine olanak verir. Karmaşık iş süreçlerinin daha iyi yönetilmesine, yönlendirilmesine aracılık eder.

 

SAP Modülleri Nelerdir?

İki tip sistem modülü vardır. Bunlardan biri fonksiyonel, diğeri teknik modüllerdir. Fonksiyonel SAP ERP modülleri aşağıdaki gibidir:

 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Üretim Planlama
 • Materyal Yönetimi
 • Finansal tedarik zinciri yönetimi
 • Satış ve dağıtım
 • Proje sistemi
 • Finans muhasebesi ve kontrol
 • Sistem bakımı
 • Kalite yönetimi

 

Teknik modüller ise şöyle sıralanabilir:

 • Temel
 • Güvenlik
 • Gelişmiş işletme uygulama programlama
 • Yüksek performanslı analitik cihaz
 • Ağ yönetimi
 • Bilgi sistemleri yönetimi
 • Müşteri ilişkileri teknik modülü
 • Takas altyapısı
 • Çözüm yöneticisi

 

Yukarıda sıralanan tüm modüller bir bütün halinde organize olarak ERP sisteminden en iyi verim alabilmenize olanak verir.Modernize edilen iş fonksiyonları üretkenliği artırabilir ve yatırımları hızlandırabilir. SAP modülleri nelerdir sorusu en yalın haliyle şöyle cevap bulabilir: İşletmelerin tüm süreçlerinde uçtan uca organizer yapıda entegre olunmasına ve kopukluk yaşanmasının önlenmesine aktif destek oluşturur şeklinde özetlenebilir.

Her noktada avantaj sağlayan AMS, şirket verimliliğine ekstra katkı sağlar. Eczacıbaşı Bilişim tarafından sunulan kaliteli uygulama yönetimi hizmeti firmaların yanında yer alarak başarıların artmasına yardımcı olur.

İletişim Formu
Paylaş:
Facebook
Twitter
LinkedIn