Ara

Bordrolama Nedir? Bordrolama Nasıl Yapılır?

Bordrolama

İşletmelerde çalışma programını ayarlayabilmek adına çeşitli bilgiler elektronik ortama aktarılır. Böylelikle zamandan tasarruf ederek pratik bir şekilde iş akışı sağlanır. Bu akışı sağlayan önemli uygulama çeşitleri bulunur. Çalışma işleyişini sağlayan, iş programının kolay bir yapı kazanmasına aracı olan uygulamalar arasında Bordrolama yer alır. Kamu kurumları, özel işletmeler, şirketler gibi pek çok çalışma alanında sıklıkla kullanılır. Maaş hesaplamalarının belgeler aracılığıyla sunulmasına olanak tanır.

İşverenin çalışana aylık ödediği ücreti belgelendiren bordro, maaşta yaşanan kesintilerin de gösterilmesine kaynaklık eder. Yasal ya da özel kesintilerin detaylı bir şekilde gösterilmesini sağlar. Bordrolama, çalışanı güvence altına aldığı kadar iş verenin de çeşitli hukuksal sorunlar yaşamasını engeller. Bu özelliği sonucunda bordro oldukça önemli belgeler arasında yer alır. Çeşitli kurumların insan kaynakları ve muhasebe alanlarının eksiksiz bir şekilde tamamlaması gereken belgelerden olan bordro, iş hayatında yaşanabilecek olan haksızlığın önüne geçer. Çalışan ve işvereni koruyan bu uygulama kadar özlük evrakları da çalışma hayatının vazgeçilmezleri arasında yer alır. Özlük, çalışan kişinin işe başlama tarihinden, aldığı disiplin cezalarına, raporlara kadar pek çok bilginin kayıt altına alındığı belgedir. Bordro ve özlük işleri çalışma hayatında karşılaşılabilecek olan problemlerin önüne geçilmesine katkıda bulunur. İşverenin maaş konusunda rahat hesap tutabilmesine olanak sağlar. 

 

Bordrolama Nedir?

Son günlerde yaşanan gelişmeler “Bordrolama nedir?” sorusunun ortaya çıkmasına kaynaklık eder. Bordrolama dar anlamı ile çalışan kişinin maaşının detaylı bir şekilde kayıt altında tutulması manasında kullanılır. Geniş anlamı ile bordrolama, bir hesabın ayrıntılı ve belgeler aracılığıyla çizelgesinin hazırlanması anlamında kullanılır.

Bordro içerisinde ödeme yapılan miktar, zaman, eklentiler ve kesintilere detaylı bir şekilde yer verilir. Her dönem yenilenmesi gereken bu belgelerin resmi niteliği bulunur. Hukuksal süreç içerisinde delil niteliğine sahiptir. Eksiksiz ya da hatasız bir şekilde düzenlenen bordrolar, çalışana verilen maaşın kanıtı olarak işlev görür. Bu özelliği sonucunda bordro belgeleri oldukça önemli olan evraklar arasında yer alır. İşveren ile çalışan arasındaki ödeme hususunun düzenli ve legal bir şekilde gerçekleşmesine aracı olur. Ayrıca bordro belgesinin zarureti 4857 sayılı İş Kanunu’nun 37. maddesinde ifade edilir. Yasal güvence altına alınan bandronun hazırlanabilmesi büyük dikkat isteyen, oldukça önemli olan noktalar arasındadır. İşletmenizin istek ve ihtiyaçlarını göz önüne bulundurarak ideal Bordrolama hizmeti alabilirsiniz.

 

Bordrolama Nasıl Yapılır?

Çalışan ile işveren arasındaki ödemeleri hukuki düzeye getiren bordrolamanın hazırlanabilmesi uğraş gerektiren işlemlerden bir tanesidir. “Bordrolama nasıl yapılır?” sorusuna gelindiğinde, kanunlara bağlı bir şekilde hazırlanması gerekir. Çeşitli yönetmelik ve maddelerde bahsi geçen şartlara uygun hazırlanan bordolar geçerlilik kazanır.

Bordrolama yapılırken evrak üzerinde bulunması gereken bazı zaruri bilgiler söz konusudur. Bunlar bordronun oluşturulduğu dönem ve tarih, işyeri sicil numarası, çalışanın adı, soyadı, aldığı ücret, unvanı, ücret türü, SGK sicil numarası, çalışanın çalışma günleri ve hafta tatillerine bağlı kazançları, ek ödemeler, özel kesintiler, yasal kesintiler, matrahlar ve çalışanın imzası olarak sıralanabilir. Bu bilgiler pusula üzerinde yer alması gereken mecburi malumatlar arasında bulunur. Eksik olduğu takdirde bordro geçersiz sayılır. Yasal işlemlerde bir geçerliliği söz konusu değildir.

Her ay işveren tarafından her bir çalışana yeni bir bondro hazırlanır. İki aynı nüsha halinde hazırlanan bu evraktan bir tanesi işverene, diğeri çalışana bırakılacak şekilde imzalanarak muhafaza edilir. Gerekli bilgilerin detaylı bir biçimde yer verilmesi sonucunda hazırlanan bordrolar işveren için uğraş ve zahmet gerektirebilir. Bu nedenle çok sayıda bordrolama hizmeti veren firmalar bulunur. Bu firmalar işverenin istek ve ihtiyacını karşılayacak, yasal şartlara uygun bordroların hazırlanmasına aracı olurlar. Pek çok işverenin uğraş ve zahmete gerek duymadan hukuki sorumluluklarını yerine getirmede büyük kolaylık sağlarlar.

 

Bordrolama ve Özlük İşleri Nedir?

Çalışma hayatı için önemli olan sorulardan bir tanesi de “Bordro ve özlük işleri nedir?”dir. Bordro, çalışanın aldığı maaş ödeneğinin detaylı bir şekilde ifade edildiği belgedir. Özlük ise çalışanın çalıştığı kurumu ispatlayan, çalışana dair çeşitli bilgilerin yer verildiği belgedir. 857 sayılı iş kanunu, 75. Maddesi uyarınca işverenin her çalışana özlük belgesi hazırlaması hukuki zorunluluklar arasında bulunur.

İşe alım esnasında hazırlanan özlük belgesi, çalışanın faaliyetlerinin kayıt altında tutulduğu bir dosya niteliği taşır. İçerisinde çalışanın izin günleri, raporları, resmi evrakları gibi çeşitli bilgileri içeren pek çok belgeye yer verilir. Bu önemli işleve sahip olan belgelerin hazırlanabilmesi adına bordrolama ve özlük işleri eğitimi yapılır. Yürütülen bu eğitim kapsamında kişilere çeşitli hesaplamalar ve uygulamalar öğretilir. Böylelikle bordro hesaplama, SGK uygulamaları takibi ve yürütülmesi, özlük işleri, dökümantasyon yönetimi şeklinde pek çok alanda yeterlilik göstermeleri hedeflenir. Bordrolama ve özlük işleri eğitimi alan bireyler çeşitli firma ve kurumların muhasebe, insan kaynakları gibi değişik departmanlarında çalışabilirler.

 

Bordrolama Programları

Her ay hazırlanan, çalışanın ödenek bilgilerinin detaylı bir şekilde sunulduğu bordrolar iş hayatının vazgeçilmezleri arasında yer alır. Değişen teknoloji ve hayat standartları ile beraber pek çok bordrolama programı ortaya çıkar. Maaş ödenek bilgilerinin sanal aleme aktarılmasını sağlayan bu programlar, iş hayatına hız ve düzen getirilmesine aracı olur. İşleyişin hızlanmasına yardımcı olurken, hata payının da azalmasına kaynaklık eder. Personel üzerinde bulunan fazla işgücünün azaltılmasına katkıda bulunur.

Süreç içerisinde doğruluk payı yüksek olan bordrolar hazırlanmasını sağlayan programlar geriye dönük kontrollerin de azalmasına yardımcı olur. Zamandan tasarrufta bulunarak hızlı bir şekilde bordroların hazırlanmasına olanak sunar. Bordrolama programları bordrolama belgelerini yasal bir hale getirilmesine katkıda bulunur. Aynı zamanda yapılacak olan hesaplamalarda yüksek doğruluk payına sahip olan sonuçlara ulaşılır. Böylelikle hesaplamadan kaynaklanan eksik maaş ödemesi, vergi kaçırma gibi istenmeyen durumların oluşmasının önüne geçerler.

Bordrolama programları çeşitli ödeneklerin ideal bir şekilde çizelge haline getirilmesine yardımcı olurlar. Programlar sisteme aktarılan verileri kaydederek şirkete uygun bordroların zahmetsiz bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olurlar. Doğruluk seviyesi yüksek olan gerçekçi hesaplamaların yapılmasına olanak sunarlar. Zamandan ve emekten tasarruf edilmesine yardımcı olurlar.

 

Bordro Programlarının Yararları

  • Gerekli verilerin dijital ortama taşınmasını sağlayarak hata seviyesi az olan bordroların hazırlanmasını sağlar.
  • Geriye dönük kontrollerin azalmasına imkan tanıyıp zamandan tasarruf edilmesine olanak sunar.
  • Maaş ödeneklerinin takip edilmesini kolaylaştırarak yaşanabilecek olan haksızlıkların önüne geçer.
  • Doğruluk seviyesi yüksek olan bordroların hazırlanmasına aracı olur.
  • Bordro programlarının sağladığı geniş arşiv sayesinde çok sayıda verinin rahat bir şekilde saklanabilmesine yardımcı olur.

 

İletişim Formu
Paylaş:
Facebook
Twitter
LinkedIn