İş Süreçleri Otomasyonuna Nereden Başlamalı?

Konuyu basitçe tanımlamamız gerekirse, iş süreçleri otomasyon sistemi kullanımı raporlanabilir kullanışlı veri kalitesini, süreç kalitesini ve tutarlılığını arttırmakla birlikte iş kayıplarını ve tıkanıklarını önler.
Görevi manuel olarak takip etmek yerine, görsel akış diyagramı ile anlık görüntüleyebilir ve performansını izleyebilirsiniz. Süreçlerin işleyişine güvendiğinizde üretime daha çok zaman ayırabilirsiniz.

Peki bu değişime nasıl başlayabilirsiniz?

Analizin Önemi
İş süreçleri uzmanından yardım alınabilir. Öncelikli hedef, mevcut manuel süreçlerin sorumlu kişilerle birlikte şirket kültürünü de dikkate alarak detaylı analizinin çıkarılması ve ortak paydaşlarla sürece son halinin verilmesi olmalıdır. Ön çalışmalar daha sonra oluşabilecek zaman kayıplarını önleyecektir.

Çalışan Geri Bildirimleri
İş süreçlerinin en önemli parçası olan çalışan geri bildirimleri, hem süreçlerdeki problemleri giderecek, hem de çalışanın süreçlerle bütünleşip işin bir parçası olmasını sağlayacaktır. Süreç akışında en büyük verimliliği bu aşamada toplamış oluyorsunuz.

Değerlendirme
Tüm geri bildirimler ışığında yapılacak olan değerlendirme sonrası sürecin son halini ortaya çıkarabilirsiniz. Bu aşamada süreç içerisinde çalışan verimliliği için yapılması gereken adımlar ele alınarak iyileştirmeler sağlanacaktır. İyileştirilemeyen süreçler hem kullanıcıyı mutsuz ve verimsiz yapar hem de küçük değişikliklerle yapılacak katma değerleri gözden kaçırılmış olur.

Tasarım ve Geliştirme
Son aşamada süreçler tasarlanarak geliştirilmesi sağlanır. Bu aşamada en az değişiklik için önceki aşamaların detaylı ve bol veri ile ortaya çıkarılması önemlidir.

Neden EBIFlow?
EBIFlow yaklaşık olarak 15 yıldır iş süreçleri yönetimi üzerine çalışan ve gelişen bir uygulama olması yanında bu süreçte kullanıcılardan aldığı geri bildirimlerle sürekli yenilenmeye devam etmektedir. Uygulamanın en önemli özelliği, iş süreçlerinin tamamıyla kendi tarafınızda geliştirilip yönetilebilir, süreç özet dokümanının oluşturulabilir, kolay kullanışlı görsel tasarımı olması ve tüm cihazlardan kontrol edilebilir olmasıdır.

Kaizen’e inanıyoruz ve süreçlerinizi geliştirdikten sonra kolayca güncelleyebileceğiniz, tüm değişiklikler sonrası sürecin son halinin özetini alabileceğiniz bir yapı sunuyoruz. EBIFlow ile değiştirmek, yönetmek için ek kaynağa ihtiyaç olmamaktadır.