BT sektöründeki hızlı gelişmeler, BT altyapılarının gittikçe karmaşıklaşmasına yol açıyor. Eczacıbaşı Bilişim, kuruluşların BT altyapısını geliştirmeye, iyileştirmeye, yönetmeye ve bakımını sağlamaya yardımcı olmak için Altyapı Hizmetleri’ni sunuyor.Eczacıbaşı Bilişim Altyapı Hizmetleri, ITIL, CobIT, ISO 9001, ISO 27001, PCI-DSS gibi uluslararası genel kabul görmüş standartlar çerçevesinde faaliyet göstererek, operasyon maliyetini düşürmeye ve BT altyapı destek ve yönetim karmaşıklığını azaltmaya yardımcı olup, kuruluşların temel faaliyetlerine odaklanmalarını sağlıyor.

Eczacıbaşı Bilişim, Olağanüstü Durum Merkezi’nde bir felaket anında bilgi işlem sistemlerini etkin ve güvenilir bir şekilde çalışır halde tutarak iş sürekliliğini garantileyen bir ortam sağlıyor. Böylelikle, kuruluşların bilgi birikim ve deneyimlerini korumalarını sağlarken, felaket anında temel kurum fonksiyonlarında herhangi bir aksama olmasını önlüyor

Barındırma Hizmeti

  • Eczacıbaşı Holding binası içerisinde yer alan Sistem Odası ısı, nem ve ses yalıtımlı, beton içinde çelik zırhla kaplı duvar ile çevrilidir. Buna ilave olarak, dış cephesi boyunca içten oluşturulan topraklanmış metal kafes sistemi ile elektromanyetik kirlenme engellenmektedir.
  • Sistem Odası özel aydınlatma, iklimlendirme, su/nem algılama, ısı/duman algılama, yangın söndürme, enerji besleme ve dağıtma sistemlerine sahiptir.
  • Elektrik kesintilerinde otomatik devreye girecek jenaratör, jenaratör devreye girinceye kadar kesintisiz besleme sunacak UPS altyapısı bulunmaktadır.
  • Sistemlerinizin çalışması için gerekli çevresel koşulların sürekliliğini sağlayan barındırma hizmetlerimiz, donanımların 7×24 esasına göre sistem odası olanaklarından yararlandırılmasını içermektedir.

İşletim ve Operasyon Hizmeti

  • Sistemlerin konuşlandırılacağı “rack” içine yerleştirilmesi,
  • Sistem sorumluları tarafından çalışması sağlanan donanımların, gözle çalışırlığının kontrol edilmesi,
  • Donanımların gerektiğinde sistem sorumluları tarafından verilecek talimatlara göre açılıp kapanması ve bağlantılarının değiştirilmesi,
  • Arıza veya acil durumlarda sistem sorumluları ve tanımlanmış diğer ilgililerin aranması hizmetlerini içermektedir.
  • İşletim desteği sistem odasında barındırılan her türlü donanım için sağlanır.

İzleme Hizmeti

  • Bu hizmet kapsamında, müşteri ile belirlenen SLA ve KPI’lar çerçevesinde Eczacıbaşı Veri Merkezinde barındırılan veya müşteri lokasyonunda bulunan sistemlerin 7/24 izlenmesi ve raporlanması sağlanmaktadır. Sistemlerin izlenmesi için ihtiyaç duyulan izleme ve yönetim araçlarının kullanılmasına yönelik lisans ve fiziksel sistemlere erişim için kullanılan kvm switch maliyetleri hizmet bedeline dahildir.