• Cascade SAN yapılı bir fiber ağ ortamındaki disk ünitelerinden belirlenmiş disk tipinde alan sağlanması
  • Taleplerin gerçekleştirilmesi (Disk alanı verilmesi, silinmesi, genişletilmesi vb.)
  • Disk performanslarının izlenmesi
  • Disk ünitelerinde kullanılabilir alanların takip edilerek müşteriye bilgi verilmesi
  • ISO 9001 standartları gereği ”Altyapı Hizmetleri Yedekleme Geri Dönüş ve Saklama Talimatı” ile belirlenmiş formata uygun yedekleme işlemlerinin yapılması
  • Veri içeriğine göre yedekleme politikalarının belirlenmesi
  • Aylık olarak yedekleme sonuçlarının müşteri ile paylaşılması
  • Yılda iki kere geri dönüş testinin yapılması
  • Yedekleme medyalarının Veri Merkezi içerisinde yer alan yanmaz kasalarda saklanması
  • Müşterinin talep etmesi durumunda, yedeklenen verilerin bulunduğu medyaların bir kopyasının, Veri Merkezine zarar verebilecek felaketlerden etkilenmeyecek kadar uzakta ve güvenli olarak depolanması (Bu lokasyonu müşteri belirleyebilir)