Firmalar faaliyet gösterdikleri alanlarda stratejilerini belirlerken, hiç şüphesiz altyapılarında gerçekleştirecekleri yatırım ve mimariyi de önceden tasarlama ihtiyacı içerisindedirler. Eczacıbaşı Bilişim, bu ihtiyacın karşılanması konusunda tecrübeli kadrosu ile firmaların altyapılarındaki her katmanın günümüz teknolojilerine uyumlu ve ileriye dönük genişleyebilir bir yapıda tasarlanması konusunda çalışmalar gerçekleştirmekte ve danışmanlık vermektedir.

Müşteri ihtiyaçlarının çeşitliliğine inanan Eczacıbaşı Bilişim, gerçekleştirdiği tasarımları her farklı ihtiyaca hitap edebilecek şekilde zenginleştirerek en doğru seçimin yapılabilmesine yardımcı olur.
Gerek bir, gerek ise birden fazla lokasyonda barındırılması gereken altyapı bileşenleri, veri mimarisini, uygulama mimarisini, iş mimarisini ve teknik mimariyi kapsamaktadır. Tüm bu alanlardaki mimari yapıların felaket anında iş sürekliliğinin garanti altına alınması ve felaket yönetimine hazır bir biçimde tasarlanması ve yönetilmesi, Eczacıbaşı Bilişim’in yetkin olduğu alanlardan biridir.