• Yeni kurulacak olan sistemin kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi
  • Kurulum için gerekli kaynakların sanal ortam üzerinden atanması
  • Kiralanan sanal sunucu üzerine yeni bir sistem kurulacak ise işletim sisteminin kurulması
  • İlgili Güvenlik Politikalarına uygun olarak güvenlik önlemlerinin alınması
  • İşletim Sisteminin güncellenmesi
  • Yama kurulumunun gerçekleştirilmesi
  • Kiralanan sanal sunucuya çalışan bir sistemin aktarılmasının istenmesi durumunda sunucu fiziksel bir sunucu ise sanal sunucuya dönüştürülmesi ve Eczacıbaşı Bilişim’in sanal ortamına aktarılması
  • Müşterinin talebi doğrultusunda atanmış olan depolama alanın genişletilmesi veya yeni bir diskin atanması
  • Müşterinin talebi doğrultusunda atanmış olan CPU, RAM gibi kaynakların arttırılması veya ihtiyaç kalmaması halinde atanan kaynakların azaltılması