RPA’da Roller ve Sorumluluklar

İşletmelerde otomasyonun mümkün olduğunca hızlı, verimli ve güvenli bir şekilde uygulanması ve yönetilebilmesi için bir Robotik Otomasyon Ekibi oluşturulmalıdır. Bu ekip, açıkça tanımlanmış bir dizi rol ve sorumlulukların atandığı bireylerden oluşur. Bu yapıda önerilen roller şu şekildedir:

RPA Program Yöneticisi

RPA Program Yöneticisi, kurumsal düzeyde RPA’nın benimsenmesine ve şirketin bu alandaki stratejisi için gerekli çevresel vizyonun nasıl oluşturulacağına odaklanır. Organizasyon içinde önemli bir yere sahip olan bu üst düzey rolün genel olarak sorumlulukları şöyledir:

 • Otomasyonun geliştirilmesinden, müşteriye olan başarılı teslimatına kadar olan süreçte yönetici rolünü üstlenir.
 • Otomasyon başarısını en iyi seviyede tutmak için şirkette nasıl bir ‘Mükemmeliyet Merkezi’ (COE) oluşturulacağına karar verir.
 • Kapsam belirleme, paydaşları yönetme, ekip üyelerine koçluk yapma gibi farklı rolleri de üstlenir.
 • Hem iş hem de teknik zorluklar konusunda muhtemel oluşabilecek dirençleri fark edip gerekli stratejiler üretmektedir.
 • Otomasyon açısından potansiyel iş süreçlerini değerlendirir ve fizibiliteyi belirler.
 • Amaca uygun, istikrarlı ve ölçeklenebilir bir teknoloji platformu sunmak için BT ile ilişkileri yönetir.
 • Çözümün stratejik ve taktiksel olarak kurumsal müşterilere sunulması aşamasında da yer alır.
 • Çözüm tasarımı, proje yönetimi, iş süreçlerini iyileştirme ve risk belirleme olmak üzere birçok alanda ekibe yol gösterici olur.
 • Ekip eğitimi ve mesleki gelişim ortamları oluşturulmasını sağlar.
 • Güncel teknolojiyi yakından takip ederek yeni ürün girişimleri için ekibini cesaretlendirir.

RPA Proje Yöneticisi

Genel olarak RPA Proje Yöneticisi, otomasyon projeleri ve uygulamaları için standartları belirleyerek, RPA proje yaşam döngüsünü yönetir. Planlama, gözetim, bütçeleme ve belgeleme konularında projeler üzerinde yönetim rolünü üstlenir.

 • Ekip üyelerini gözlemler ve uygun iş dağılımını sağlar.
 • Müşteri ihtiyaçlarını tam olarak ele alarak, çözüm için seçenekleri belirler, değerlendirir ve tavsiye eder. Ayrıca bir çözümün sunulması aşamasına kadar müşteri gereksinimlerini anlama sorumluluğunu üstlenir.
 • Paydaşlarla düzenli ve doğru iletişim sağlayarak gerçekçi proje planlarının sürdürülmesini sağlar.
 • Trendleri belirler ve analitik raporları yönetim sunumlarına dönüştürür ve sorunları çözmek için rehberlik sağlar. Projelerdeki  ilerlemeyi proje sponsorlarına ve yönetime raporlar.
 • Proje teslimini etkileyen hususları belirler ve yönetir. Performansı değerlendirmek için gereken net hedefleri ve öncelikleri belirler.
 • Proje hedeflerini zamanında ve belirlenen bütçede karşılamak için planlama yapar. Olası durumlarda gelecekteki kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlanmasına katılır.

RPA Çözüm Mimarı

RPA Çözüm Mimarı, temel anlamda robota aktarılacak otomasyon çözümünün mimarisini tanımlar ve tasarlar. Aynı zamanda analizi ve geliştirmesi yapılan süreci uçtan uca denetlemektedir. Bu rolün üstlendiği sorumlulukları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Otomasyona dahil edilecek tüm iş süreci adımlarının çözüm tasarımlarını oluşturur ve gereken gereksinimleri belirlemek için işletmenin çeşitli bölümleriyle iletişimde bulunur. 
 • Otomasyon çözümleri tasarlanırken lisans kullanımı, verilerin gizlilik ve güvenlik politikaları gibi ek faktörleri dikkate alır.
 • Üst düzey paydaşlarla, geliştiricilerle ve BT temsilcileriyle yapılan görüşmelerde çözüm tasarımı kararlarını ve gerekçelerini sunar ve açıklar.
 • Otomasyon için oluşturulan çözüm mimarisini güncel ve esnek tutmakla görevlidir.
 • Geliştirme ve test aşamalarında geliştirme ekibini önerileriyle ve fikirleriyle destekler.

RPA Süreç Geliştiricisi

Analizi yapılmış ve tasarlanmış sürecin otomasyonunu RPA çözüm uygulamalarını gerçekleyerek geliştiren kilit rollerden biridir.

 • RPA çözümlerinin oluşturulması, tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumludur.
 • İş akışı süreçlerini oluşturmak ve optimize etmek için iş operasyonları ve iş analistleriyle çapraz olarak çalışır.
 • RPA işlemlerinin günlük çalıştırılmasında Süreç Denetleyicisinden gelen sorunları giderir.

RPA Süreç Analisti

Süreç Analisti, tam ve doğru otomatik çözümler sunmak için gereken temeli sağlayan önemli bir roldür. RPA ekibinin önemli bir parçası olan bu rolün sorumluluklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Otomasyon için potansiyel aday olan iş süreçlerini belirler ve öncelik sırasına koymak için değerlendirmeler yapar.
 • İş süreçlerini, bir otomasyon programı için gereken ayrıntılı düzeyde süreç haritasını oluşturarak belgelendirir.
 • Çözüm tasarımlarını anlaşılır kılmak ve bu projelerin oluşturulmasına yardımcı olmak için geliştiricilerle yakın işbirliği içinde çalışır.
 • Tüm süreç senaryolarını ve beklenen çıktıları belirleyerek, kullanıcı kabul testi (UAT) vb. belgeleri oluşturur.
 • Sürecin baştan uca otomasyon serüveninde geliştirilmesi ve test edilmesi sırasında ortaya çıkan sorunların çözümü için geliştirici ve müşteri arasında köprü görevini üstlenir.

RPA Süreç Denetleyicisi (RPA Monitoring)

 • Süreç Denetleyicisi, canlı ortamdaki süreçlerin günlük işleyişini takip eden ve yöneten önemli bir roldür.
 • Çalışan süreçlerin görüntülenmesi ve kaynak bilgisayarların bakımı gibi canlı ortamın gözetiminden sorumludur.
 • Canlıdaki süreçlerde meydana gelebilecek istisnaların takibini üstlenir. Gerektiğinde destek çağrıları oluşturur.
 • Yazılımla ilgili konularda geliştiricilerle iletişim kurarak, iyileştirmeler önerir.
 • Robotların aylık periyotlarla RPA kaynak raporlarını hazırlar ve bunu diğer ekip üyeleriyle de paylaşır.

Diğer RPA Yazılarımızı incelemek ister misiniz?


RPA’da Roller ve Sorumluluklar

Robotik Süreç Otomasyonu

RPA Projelerinde Süreç Seçiminin Önemi

RPA Ürün ve Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Yazan: Merve BATIGÜCÜ (Eczacıbaşı Bilişim)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.