Müşteri Beklentileri ve İş Sürekliliği

2016’nın rekabet dolu ortamında her geçen gün oyuncuların çoğaldığı bir pazarda müşteri odaklılık bir 10 sene öncesi ile kıyaslandığında farklı bileşenler kazanmaya başladı. Hiç şüphe yok ki, sadık müşteriler yaratma fikrinin temelinde müşteriye beklentileri konusunda hızlı dönüş yapabilme, hızlı çözümler getirebilme, iş sürekliliğinin garantörü olma, kesintisiz muhatap sağlayabilme gibi bileşenler bulunuyor.

Bu bileşenlerden birinin aksaması veya yetersiz kalması, bir diğerinin katma değerini gölgede bırakma riskini de beraberinde getiriyor. Müşteriler, iş sürekliliğini artık sözleşmeleri içerisinde bir şartname maddesi olarak değil, hizmet aldığı sağlayıcıların herhangi bir geribildirim almadan sağladığı, ölçtüğü ve raporladığı bir gereklilik olarak görüyorlar.
Müşteri beklentilerini yukarıdaki bileşenler çerçevesinde karşılayabilmek, yeterince esnek bir teknolojik altyapının bulunmasına bağlıdır. Eczacıbaşı Bilişim, müşterilerinin bünyesinde hizmet veren kaynakların sadece bir kısmının değil, tüm kaynakların sürekliliğine hitap edebilecek zenginlikteki teknolojilere yatırım yaparak iş sürekliliğini, sağladığı hizmetlerin bir ana bileşeni olarak kabul etmektedir.