Misyon

Uzman insan kaynağı ve kurumsal birikimi ile, müşterilerine değer yaratacak etkin bilgi teknolojisi çözümleri sunan,
en güvenilir kuruluş olmak.

Değerler

Organizasyonel amaçlar, politikalar ve stratejilerin belirlenmesine yön vermektedir. Örgütsel kültüre yönelik yapılan pek çok çalışma, örgütsel kültürün tanımlanmasında anahtar öğelerin örgütsel değer sistemleri ve yaygın paylaşılan değerler olduğunu göstermektedir.

Değerlerimiz Nelerdir?

 • Karşılıklı Saygı,
 • Yenilikçilik,
 • Tutarlılık,
 • Takım Olmak,
 • Müşteri Odaklılık,
 • Çeviklik,
 • Profesyonel Mükemmellik.

Karşılıklı Saygı

 • Birbirimize saygı duyarız.
 • Herkese, kendisine davranılması gerektiği gibi düşünerek davranmak ve herkesin katkısına değer vermek,
 • Öncelikle sahip olduğumuz değerler ışığında kendimize saygı duymak,
 • Her insanın içinde bulunduğu durum, koşullar, sahip olduğu deneyimler nedeni ile farklı görüntü, davranış ve düşüncede olabileceğini kabul etmek,
 • Mevcut durumların farkında olup, karşımızdaki kişinin kendine özgün olduğunu ve bizimle ya da herhangi biri ile aynı olmadığını/olmak zorunda olmadığını fark etmek ve de bu durumu içtenlikle kabul etmek,
 • Farklı görüşlere saygı duymak,
 • Fikirleri özgürce paylaşmak,
 • Pozitif düşünmek.

Yenilikçilik

 • Yeni projeler, ulaşılabilir işler için ölçüm yapmayı sağlamak,
 • Daha çok soru sormak,
 • Çalışma arkadaşlarımızda; iş ortamımızın ve atmosferinin bireylerin yeni şeyler denemeleri, fikirlerini seslendirmeleri konusunda bir olumsuzluk olmayacağı konusunda güven oluşturmak,
 • Yeni ve farklı önerilere açık olmak,
 • İnovatif fikirler üretmek,
 • Geleceğe dönük bir düşünme ve değerleme eylemi yaratmak,
 • Değerler ve bilgi akışının sürekli iyileştirilebildiği bir kültür yaratmak.

Tutarlılık

 • Amaç ve hedefleri belirlemek,
 • Öngörülebilir sonuçlar için takipte kalmak,
 • Rekabet avantajını korumak,
 • Kuralları başında belirlemek.