Microsoft Azure ile Azure Stack Register

Microsoft Azure Stack kurulumunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra sıra şimdi diğer adımlarda. Normal şartlar altında varsayılan şifre politikasını değiştirmekle başlayacağız. ilk adım olarak kurulum sonrasında mevcut Active Directory şifre politikasını değiştireceğiz. Bunun için Host üzerinde powershell konsolu açacağız ve aşağıda bulunan powershell komutunu girerek varsayılan şifre politikasını güncelleyeceğiz.

Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy -MaxPasswordAge 180.0:00:00 -Identity azurestack.local

Şifre politikasını güncelleme işleminden sonra Admin ve Tenant portal güncellemelerini ve izinlerini etkinleştireğiz. Bunun için öncelikle admin portali açıyoruz ve kullanıcı bilgilerini girerek oturum açıyoruz.

https://adminportal.local.azurestack.external/

Oturum sonrasında ekran görüntüsünde de göreceğiniz gibi ihtiyaç duyduğu ilgili izinleri kabul ediyoruz. İzin tanımlarını yaptıktan sonra artık yönetim portalına ulaşıyoruz. Şimdi ise sıra portalimiz üzerinde Microsoft Azure Stack uygulamamızı Microsoft Azure hesabımız ile register edeceğiz. Register sonrası Microsoft Azure Marketplace öğelerini kullanmamıza olanak sağladığı gibi kullandıkça öde tarafındaki raporlamaları da kullanmamıza olanak sağlayacak. Bunun için ;

Yine Powershel modülünü kullanacağız. Powershell modülümüzü açtıktan sonra Azure Powershell modülünü yüklememiz gerekmekte. Azure Powershell modulü yüklemek için yine aşağıda belirtilen powershell komutlarını sırası ile çalıştıracağız.

Install-Module -Name azurerm.bootstrapper

Use-AzureRmProfile -Profile Latest

Install-Module -Name azurestack -RequiredVersion 1.2.9

Komut setlerini çalıştırdıktan sonra aşağıdaki link üzerinden Azure Register işlemi için ihtiyaç duyacağımız powershell scriptimizi github üzerinden indireceğiz.

https://github.com/Azure/AzureStack-Tools/blob/master/Registration/RegisterWithAzure.psm1

indirmiş olduğumuz powershell scriptini Powershell ISE modulünü Run as Administrator diyerek açıyoruz.

Powershell scriptimizi Import ettikten sonra aşağıda belirtilen powershell scriptlerini çalıştırarak register işlemini gerçekleştireceğiz.

$YourCloudAdminCredential=”Azurestack\azurestackadmin”

$YourAzureDirectoryTenantName=”yenaltirpancieczacibasicom.onmicrosoft.com”

$YourazureSubscriptionId=”xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”

$YourPrivilegedEndpoint=”AzS-ERCS01″

Add-AzsRegistration -CloudAdminCredential $YourCloudAdminCredential -AzureDirectoryTenantName $YourAzureDirectoryTenantName -AzureSubscriptionId $YourAzureSubscriptionId -PrivilegedEndpoint $YourPrivilegedEndpoint –BillingModel Development

Bu komut setinde Billing Model tarafında PayAsYouUse modelini kullanacaksanız şayet Enterprise ve Cloud Service Provider olmanız gerekmekte. Belirtilen modellere sahip değilseniz buna izin verilmeyecektir.

PayAsYouUse değilde Capacity için ise Enterprise subscription sahibi olmanız gerekmektedir.

Poc kurulumu için develepmont parametresini kullanacağız.

Komut setimizi yukarıda da görüldüğü gibi çalıştırıyoruz.

Komut setimizi çalıştırdıktan sonra yukarıdaki ekran görüntüsünde de göreceğiniz üzere 10 dakikalık bir zaman alacak ve sonrasında herhangi bir hata oluşmaz ise register işlemi tamamlanacak.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra doğrulamak adına Microsoft Azure portal üzerinden de register işleminin gerçekleştiğini Dashboard üzerinden görüntüleyebiliriz. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi register işlemimiz gerçekleştirilmiş durumda.

Register işlemi sonrasında artık Microsoft Azure tarafında bulunan marketplace ürünlerini bizim Azure Stack ortamına nasıl alacağız ve nasıl kullanacağız adımına geçeceğiz.

Microsoft Azure tarafındaki marketplace ürünlerinin kullanımı ve kaynaklarını kullanmak için Admin portal üzerinden More Service seçimini ,ardından Marketplace Management tabına geçiyoruz.

Gelen ekran üzerinden Add From Azure seçimini yaparak sağ taraftaki panelde bulunan ve Microsoft Azure tarafından kullanımımıza açılan servis ve hizmetler ile ilgili paketlerin kendi on-premise ortamımızda bulunan Azure Stack üzerinden kullanmaya ve hizmet olarak sunmaya hazırız. Bir sonraki makalemizde Microsoft Azure tarafından edinmiş olduğumuz paketlerin ve hizmetlerin kullanımını anlatan makalemizde görüşmek üzere.

Yazan: Yenal TIRPANCI (Eczacıbaşı Bilişim)