İş Analitiği Çözümleri

Her geçen gün artan veri hacmine bağlı olarak, karar verme sürecinin vazgeçilmez bir parçası haline gelen iş analitiği çözümleri, doğru bilgiye ihtiyaç duyulduğu anda daha hızlı daha kolay ulaşılmasını ve karmaşık yapılardan anlamlı çıktılar elde edilmesini sağlar. Kısa sürede daha etkin kararlar alabilen ve kendilerini benzerlerinden farklılaştırabilen oluşumlar ancak günümüzün değişen pazar koşullarında ve güçlü rekabet ortamında rakiplerinin hep bir adım önünde yer alabilirler.

Büyük boyutlu veriler üzerinde detaylı ve güçlü analizlere imkan veren iş analitiği çözümleri sadece bugünün koşullarına değil geleceğe yönelik neler yapılabileceğini de açığa çıkartarak kurumlara ve çalışanlara daha geniş bir bakış açısı kazandırmayı ve veriye dayalı karar alma süreçlerinin oluşturulmasını hedefler.

Bu amaçla veriyi, kullanıcı ve çevre ihtiyaçlarını karşılamak üzere teknoloji ve iş süreçleri ile entegre eden iş analitiği çözümleri, her çalışanı karar verme sürecinin bir parçası yaparken, üst yönetimi stratejik karar alma sürecinde destekler.

Biz de bu noktada iş analitiği alanında farklı ürünlerde kazandığımız yetkinlikler ve birçok alanda gerçekleştirdiğimiz proje deneyimleri ile MicroStrategy, QlikView ve SAP BusinessObjects iş zekası platformlarında ve TM1 planlama platformunda bütünleşik çözümler sunuyoruz.