Elektronik belgelerinizin Eimza ile imzalanması veya eimzalı belgelerinin doğrulanmasını sağlayan bu servisler sayesinden manuel veya sistematik olarak iş süreçlerinizin dijitalleşmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle bankaların, hastanelerin veya finans kuruluşlarının ihtiyacı olan bu çözümler iş gücünden ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. ISO 9000 veya ISO 27001 sertifikasının gerektirdiği şartların birçoğunu yerine getirilmesini sağlanmaktadır.

  • API X.509 standartlarına uygun nitelikli ve niteliksiz sertifikalarla çalışabilme
  • Yazılım işlem zamanını, zaman damgası ile sabitleyerek, işlem ile ilgili
  • Oluşturulan imza verilerinden sertifikaya ilişkin açık bilgiler loglama amaçlı
  • Lisans anlaşması kapsamında, kurum, kendi geliştirmiş olduğu yazılımlarda özelliğine haiz olup, akıllı kart/token kullanarak elektronik imza oluşturma ve doğrulama işlevleri için PKCS ve CSP kullanmaktadır. gereken bilgileri ve zaman damgasını daha sonra sorgulanabilecek bir şekilde veri tabanına yazmaktadır. Bu veri tabanı, üzerindeki verilerin, sistem yöneticileri tarafından bile değiştirilmesine olanak sağlamayacak şekilde güvenlik önlemleri ile korunmaktadır. alınabilmektedir ki bunlar; imzalayan sertifika, zaman damgası, imzalanan verinin hash değeri vb.dir. “Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama yazılımları kütüphanesi” bileşenlerini kullanarak elektronik imza oluşturabilmekte ve bunun doğrulamasını yapabilmektedir.
  • API’nin güncel dokümanı Kurum’a sağlanmaktadır.
  • Kurumun yazılım ekibine API kullanım eğitimi verilmektedir.

DOĞRULAMA SERVİSİ

  • Basit formatta imza doğrulama.
  • Uzun dönem formatta imza doğrulama

İMZALAMA SERVİSİ

  • Uzun dönem formatta CMS, Xml ( Xades ) ve PDF imzaları atmayı sağlayan web servistir.