İmzala-Gönder; imza gerektiren dokümanların, kontrol, onay ve imza yetkilileri  arasında otomatik olarak dolaştırılarak elektronik veya mobil imza ile imzalanmasını ve başka sistemlere aktarılmasını sağlayan bir web uygulamasıdır.

Her türlü dokümanın paylaşılmasına ve imzalanmasına imkan sağlayan İmzala Gönder,   onaylayıcı ve imzacıların kolaylıkla belirlenebilmesine izin veren gelişmiş bir iş akışları ile imza süreçlerini hızlandırmakta ve kolaylaştırmaktadır.

Nasıl Çalışır?

İmzala-Gönder üzerinde istenilen sayıda kullanıcı ve imza süreci tanımlanır. Her bir imza süreci için farklı kontrol, onay ve imza yetkilileri tanımlanabilir. Yetkili kişi dosyayı sisteme yükleyerek süreci başlatır. İmza süreci tanımlandıktan sonra imzalı doküman istenilen hedef sisteme (bankaya ait sFTP, web servis, kuruma ait FTP vb.) otomatik olarak aktarılır.

 • Banka ve ödeme talimatları,
 • İzin, çalışan, sigorta, satın alma vb. formlar,
 • Teklif, sözleşme ve satış kontratları,
 • Bayi ağı iletişimi ve sipariş süreci,
 • Yönetim Kurulu kararları,
 • İnsan Kaynakları süreçleri,
 • Kurum içi iletişim,
 • Proje Yönetim dokümanları,
 • İş planları ve raporlar,
 • Denetim ve finansal kontrol süreçleri,
 • Hesap mutabakatları,
 • Hastane içi uygulamalar,
 • Kurum içerisinde veya iş ortakları ile imzalanacak, ıslak imza gerektiren tüm dokümanların imzalanarak gönderilmesinde kullanılabilir.

Ürün broşürü için tıklayınız.

Web sitesi için https://www.imzalagonder.com/