Bize iletmiş olduğunuz bilgilerde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz. ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler biyometrik ve genetik veriler
Talep, şikayet, öneri ve isteklerinizi bizimle paylaşmanız dolayısıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinizin işlenmesi hakkındaki aydınlatma metni için lütfen tıklayınız.

ECZACIBAŞI BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLETİŞİM SÜRECİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://eczacibasibilisim.com.tr/ adresinde yer alan Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

  1. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, talep, öneri ve isteklerinizin, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında Şirket’imizin ürün ve hizmetlerinden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yürütülmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) Şirket’imiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

  • İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi maksadıyla kanunen yetkili kamu kurumlarına Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Verinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket’imiz tarafından şikayet, talep ve önerilerinizin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında Şirket’imizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Eczacıbaşı Bilişim adresinden ulaşabileceğiniz Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.