E-Haciz; haciz konulacak/kaldırılacak kişilerin bankalara bildirilmesi için bankanın kendi ortamında çalışan, Gelirler İdaresi Başkanlığı ( GİB )’den gelen bildirimleri karşılayan, cevap paketlerini GİB’e ulaştıran ve iletişim sırasındaki elektronik imza ile ilgili işlemleri gerçekleştiren uygulamadır.

Proje kapsamında GİB, haftanın belli günlerinde alacaklarının tahsili için oluşturulan listeleri güncelleyerek bankalara bildirecek. Bankalar, listede kimlik bilgileri yer alan kişi veya kurumlar arasından kendi müşterilerini kontrol ederek, müşterisinin hesabındaki, Başkanlığın alacağı miktardaki parayı bloke edecek. Böylelikle elektronik ortamda haciz işlemi gerçekleştirilmiş olacak.

Ürünümüzün temel özellik ve modül yapısı şu şekildedir;

  • GIB E-Haciz Talep – Cevap (Request – Response) paketleri takibi modülü
  • Elektronik İmzalama modülü
  • GIB test ve Ayar modülü
  • Bankanın kendi sistemi ile entegrasyon için banka köprüsü modülü
  • HSM desteği,
  • NES İmzalı token desteği

Uygulama Mimarisi