Agile’a Gittim Scrum Verdiler

Agile prensibi veya manifestosu yazılım dünyası için uyarlanmaya başlaması üzerinden 15 yıl geçti ve bu süre içerisinde çok daha sabit ve verimli bir hal aldı.

Türkiye’de bu prensip veya yaklaşım uzun zaman acil yazılım geliştirme olarak kullanılsa da zamanla yöntemlerin çıktısı itibariyle ilgili yöntemlerin kullanılması yaygınlaşıyor. Prensiplerin en önemli kısmı, işi yapan yazılım geliştirme ekibini motive tutmanın tek kaynağı açıklık ve dürüstlüğü birinci sıraya almak. Ekip ruhu, motivasyonu ve işlerin yüksek verimlilikte yürümesinin en önemli sebebi oluyor.

Scrum Agile yönteminin uygulama şekillerinden en popüler ve kullanışlı olanı, burada en iyi yöntem budur veya diğerlerini uygulayanlar yanlıştır gibi bir çıkarım yapmak doğru olmaz, her şirketin veya uygulamanın ihtiyacı farklı olabilir. Örneğin devlet dairesinde çalışan memurlar için Waterfall modeli daha uygundur. Çalışanların yaşam tarzı ve olaylara bakış akışı Agile manifestosu ve Scrum yöntemleri ile doğrudan orantılıdır.

Bir şirket veya grup bu gibi yapılara geçmek istiyorsa, IK sistemi, işe alım süreci ve şirket içerisindeki organizasyon yapısı ve olaylara bakış açısı bu felsefeyle ilişkili olmalıdır aksi halde çelişkili durumlarda ekipte yaşanan birlik ve ruh enerjisi düşerek başarısız projelerin çıkmasına veya metodun tamamen karışmasına neden olacaktır.

Agile Metodu

Acile gittim serum verdiler!

Yazılım süreçlerinin kötü gidişinden sonra hadi Agile yapalım hem de Scrum ile kullanalım gibi ifade ve düşüncelerin başarısız olma olasılığı yüksektir, bunu belirleyecek en büyük etmen ekibiniz ve yönetimin samimiyeti olduğundan, ekip kısmına özellikle dikkat edilmesi gerekir.
Bölünen yazılımcılar, aralara sokulan işler, yöntemde yapılan değişiklikler ve ekip içerisi etkileşime verilebilecek zarardan kaçınılmalıdır.

Aksi halde ekibin bu konuda tepkisi Pulp Fiction’dan geliyor,

Say Agile One More Time

Haka, Yeni Zelenda’da bir dönem düşmanı korkutmak için kullanılan dans ama şimdilerde Spor öncesi takım ruhunu göstermek ve karşı takıma korku salmak için uygulanıyor. Açıkçası birkaç örneğini izledim ve ürktüm, her sabah Scrum toplarına Haka dansı ile başlamanız gerekmiyor ama takım ruhu açısından aşağıdaki kararlılığa ve birlikteliğe bakmakta fayda var.

Haka Dansı