Güvenlik Ürün ve Hizmetlerimiz öncesinde, paralelinde yada sonrasında verebildiğimiz ve bizce çok kritik bir hizmet grubumuz daha var, temelinde eğer mevcut bir ağ altyapısı var ise elimizdeki araçlar ile bu altyapının keşfi, haritalanması, bağlantılı ağ ve ağ güvenliği cihazları üzerinde koşan konfigürasyonların deşifre edilmesi sonucunda ortaya çıkan altyapının konfigüratif ve topolojik açıdan iyileştirilmesine dayalıdır.

Bu hizmet kapsamında verilen denetim raporu üzerinden birçok ağ ve ağ güvenliği zafiyeti ortaya çıkarılabilmekte, ağ altyapısı görünür hale getirilebilmekte ve gereken alanlarda iyileştirmeler yada yeniden tasarımlar ile çok daha güvenli ve güvenilir bir altyapı oluşturulabilmektedir.

Bu hizmet kapsamında mevcut ağ altyapısı olmayan müşterilere ise yeni baştan ağ ve ağ güvenliği tasarımı, kurulumu ve ardından farklı boyutlarda İzleme-bakım-destek hizmetleri sunabilmekteyiz.